Låt oss vända på varje sten

Interpellation till kommunalrådet Annette Lingmerth (S)

Fattigdom, krig och förföljelse är en verklighet för en stor del av världens befolkning. Över 40 miljoner människor befinner sig på flykt undan krig, konflikter, våld, övergrepp och förföljelse. För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att vi ska hjälpa våra medmänniskor när de lider nöd. För oss räcker inte fina ord, för oss är det inte ”tanken som räknas”, utan vad vi faktiskt gör.

I stor grad handlar det om att hjälpa till på plats i konflikthärdar, men också att hjälpa de som tvingas fly. Vår möjlighet att ha ett generöst flyktingmottagande även i framtiden, är beroende av på vilket sätt vi tar hand om de som redan har kommit hit. I ett samhälle där integrationen inte fungerar riskerar invandringen att bli något som förstör samhällsgemenskapen och skapar en vi- och-dom mentalitet. I Sverige har inte integrationen av nyanlända fungerat fullt ut, vilket riskerar att skapa en ond spiral i samhället där invandringen i hög grad associeras med problem. Så får det inte bli i Kalmar!

Ett humant och ansvarfullt mottagande av flyktingar förutsätter goda förberedelser med god planering med resurser och rätt kompetens, inte bara goda intentioner och förhoppningar om att det ska lösa sig. Kommunens ansvar upphör inte heller vid att förmedla boende. Kommunen har också ett övergripande ansvar att själva integrationsprocessen fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Med anledning av det vill jag ställa följande fråga:

– Är majoriteten beredd att vända på varje sten och utvärdera de offentliga och ideella integrationspolitiska projekten och verksamheterna som finns i kommunen, för att kunna uppnå en bättre samordning och effektivare integrationsprocess?

Christopher Dywik
Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar


Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde


Läs mer

Svenskt på tallriken i sommar


Läs mer

”Bregott-beslutet” – Ett viktigt steg på vägen för mer svenskproducerad mat till våra barn


Läs mer

KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress


Läs mer

Sluta straffbeskatta landsbygden


Läs mer

Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm


Läs mer

Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor


Läs mer

KD-glädje över räddad Cellgrav


Läs mer

Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Läs mer

Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?


Läs mer