Initiala synpunkter på vänster-majoritetens budgetförslag

Pressmeddelande Kalmar 2013-10-29

Vi har idag fått majoritetens budget presenterat för oss i stora drag. Vilka satsningar som prioriteras bort eller lyfts fram i investeringsbudgeten fick vi inte föredraget för oss och vi väntar just nu på svar på detta. Men rent spontant finns det några saker att kritisera. Men även vissa delar att glädjas över.

Några saker att kritisera är kommunens låga ambitionsnivå för fiberutbyggnaden i Kalmar kommun. En annan är kommunens fortsatta motståndet mot en handlingplan mot våld i nära relationer till förmån för ett ensidigt fokuserande enbart på mäns våld mot kvinnor. Kvinnors våld mot män och våld inom det egna könet blundar man helt för.

Detsamma gäller det obegripliga motståndet mot en handlingsplan mot hedersrelaterat våld. Majoritetens tidigare argument om att vi inte har den sortens problematik i vår kommun torde inte hålla längre.

Och Kristdemokraternas kritik mot majoritetens planer på att trycka in ett samlat Linnéuniversitet i Ölandshamnen kvarstår givetvis också. Både eftersom det skulle hota möjligheten för framtida expanssion för de företag som verkar eller är beroende av hamnens verksamhet, men också eftersom det skulle hämma universitetets möjlighet att expandera och på allvar få ett riktigt studentområde. Där är vår hållning fortfarande att den bästa placeringen vore statsnära vid Norrgård/västra Malmen.

Men det finns också två guldkorn.

För det första har majoriteten fångat upp Kristdemokraternas käpphäst om en renovering/nybyggnation av skolan och förskolan i Hagby. Det är givetvis mycket glädjande. Personalen och barnen har, trots tidigare löften ifrån majoriteten, fått vänta fruktansvärt länge i lokaler som är allt annat än ändamålsenliga.

Samtidigt får vi inte glömma bort att det var det ett vallöfte som majoriteten hade redan vid förra valrörelsen men sedan prioriterat bort och skjutit på framtiden gång efter gång.

För det andra har majoriteten omvärderat sin hållning att förvägra hembygdsföreningarna kommunalt bidrag och föreslår – helt enligt KD:s hållning – att ett bidrag ska inrättas för att stödja hembygdsföreningarnas utåtriktade aktiviteter. Det är bra. Hembygdsrörelsen utgör genom sitt viktiga arbete att förvalta, levnadsgöra och föra vidare kunskapen om tidigare generationer och deras värv, en av de viktigaste krafterna för att upprätthålla och stärka länken över generationsgränserna.

Vidare synpunkter kommer presenteras i samband med att Kristdemokraterna presenterar sitt budgetförslag.

För mer information:

Christopher Dywik
Ordförande & Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar
Mobil:
073-18 06 887

hemsidor:
www.kalmar.kristdemokraterna.se

http://dywik.wordpress.com


Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde


Läs mer

Svenskt på tallriken i sommar


Läs mer

”Bregott-beslutet” – Ett viktigt steg på vägen för mer svenskproducerad mat till våra barn


Läs mer

KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress


Läs mer

Sluta straffbeskatta landsbygden


Läs mer

Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm


Läs mer

Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor


Läs mer

KD-glädje över räddad Cellgrav


Läs mer

Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Läs mer

Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?


Läs mer