Är 36 000 kr en rimlig kostnad för en dator?

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till Servicenämndens Ordförande Johanna Pettersson (C) |

Tekniska hjälpmedel är en självklar del av den moderna skolan. Med smartboards kan läraren visa filmer, bilder och skriva på den som en vanlig whiteboard. Med paddor och Cromebooks kan små barn lära sig både läsa och räkna på ett lekfullt sätt. Också för lärarna är datorer viktiga för att kunna förbereda barnens lektioner.

Den nya tekniken har dock också medfört nya kostnader till den redan hårt pressade skolan. Tidigare köptes personal-datorer in av skolorna och sågs då som en investering. Efter hand insåg man att detta blev allt för dyrt då en dator har en viss livslängd. Därför ”hyr” skolorna numer sina datorer. Ett klokt beslut.

En följd av detta är dock enligt uppgift att datorerna inte längre betalas ifrån skolornas investeringsbudgetar, utan istället ifrån skolans driftbudget. En följd av detta blir att nya datorer konkurrerar med saker som mer personal. Det i sig vore kanske oproblematiskt. Men frågan är om dagens avtal verkligen är det bästa för våra skolor – om kommunen har valt det mest prisvärda alternativet. Enligt uppgift ligger treårskostnaden för hyra och support per dator på en kostnad av 36 000 kr per dator.

Med anledning av det vill jag fråga:

– Tycker du att 36 000 kr är en rimlig kostnad för en dator?


Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde


Läs mer

Svenskt på tallriken i sommar


Läs mer

”Bregott-beslutet” – Ett viktigt steg på vägen för mer svenskproducerad mat till våra barn


Läs mer

KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress


Läs mer

Sluta straffbeskatta landsbygden


Läs mer

Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm


Läs mer

Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor


Läs mer

KD-glädje över räddad Cellgrav


Läs mer

Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Läs mer

Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?


Läs mer