Sluta straffbeskatta landsbygden


När Centerpartiet och regeringen sviker landsbygden och höjer skatten på bensin och diesel samtidigt som det oroliga läget i mellanöstern gör att priserna skjuter i höjden, så svider det rejält i plånboken. Men för vem svider det mest?

Det känns garanterat värre för den som bor på landsbygden utan kollektivtrafik, än för den som kan ta bussen genom Stockholms innerstad till jobbet. Det kanske också kan förklara lite av politiken bakom priserna. De som beslutar om skatterna är inte de som drabbas mest.

Som politiker tvingas vi alltid att prioritera mellan olika mål. Inom bränslebeskattningens område finns en tydlig konflikt mellan miljönytta och enskilda medborgares möjlighet att leva sina liv på ett bra sätt. En del partier tror att man kan skatta bort alla miljöproblem. De missar att väldigt många av Sveriges medborgare är beroende av bilen för att kunna hantera vardagen. Det finns inga andra realistiska alternativ, då vare sig cyklar eller kollektivtrafik hanterar vardagspusslet på landsbygden.

Det är denna orättvisa, där landsbygdens befolkning straffbeskattas samtidigt som man i praktiken inte har någon möjlighet att förändra sitt beteende, som gör att exempelvis Bensinupproret får ett så starkt stöd. Vi som politiker behöver därför skapa modeller som förbättrar miljön – samtidigt som de gör att alla medborgare känner att miljöpolitikens kostnader fördelas på ett rättvist sätt mellan olika grupper. Om vi misslyckas med denna balans kommer allt fler medborgare att uppfatta miljöpolitiken som ett storstadsfenomen som hanteras av politiker som inte förstår landsbygdens vardagsproblem.

Vi i Kristdemokraterna har därför sagt nej till den extra indexeringen på bränslepriset, därför att vi anser att denna höjning får orimliga konsekvenser. Vi har också påbörjat ett internt arbete för att se om vi kan hitta en annan beskattningsmodell som blir mer rättvis.

I dag beskattas de som är beroende av bilen hårt. I vårt arbete vill vi hitta en beskattningsmodell som tar hänsyn till var bilen körs, vad det är för bil och när den används. Det borde då exempelvis vara billigare att använda bil där det inte finns väl fungerande kollektivtrafik. Det borde också vara billigare att använda en mer miljövänlig bil, och billigare att använda den under timmar på dygnet när trafiken är mindre intensiv. Ju fler av dessa parametrar som är uppfyllda, desto lägre blir beskattningen och tvärtom.

Inom Kristdemokraterna kommer vi nu att arbeta vidare med att hitta en mer rättvis bränslebeskattning. Dagens situation, där större delen av skatten hanteras när man tankar bilen, leder till orimliga konsekvenser för dem som är beroende av bilen om vi samtidigt ska ha en verksam styrning mot minskade utsläpp för Sverige som helhet.

Christopher Dywik (KD), Gruppledare, Kalmar
Magnus Jacobsson (KD), 2:e vice ordförande i trafikutskottet
Kjell-Arne Ottosson (KD), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson


Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde


Läs mer

Svenskt på tallriken i sommar


Läs mer

”Bregott-beslutet” – Ett viktigt steg på vägen för mer svenskproducerad mat till våra barn


Läs mer

KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress


Läs mer

Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm


Läs mer

Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor


Läs mer

KD-glädje över räddad Cellgrav


Läs mer

Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Läs mer

Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?


Läs mer

Dags att släppa planerna på ett P-hus i cellgraven?


Läs mer