M/KD-budget – det bästa för Kalmarbygdens barn

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar riksdagens budgetomröstning|

Vid gårdagens budgetomröstning röstades som väntat en borgerlig M/KD-budget igenom. Det är mycket glädjande! M-KD-budgeten innehåller mycket viktiga satsningar för att återskapa ett Sverige som man kan lita på. KD lovade under valrörelsen att alltid, i alla lägen stå upp för vår politik och det är vad vi nu gjort, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Här på kommunal nivå välkomnar vi framförallt den särskilda satsningen för att minska barngrupperna på förskolan. Kalmar kommun har små-barngrupper som uppgår till 30 barn per grupp, något som skapar stor otrygghet och stress för barnen – och majoriteten har ingen som helst plan för att lösa det.

Läs mer


Hur ska skolorna tolka GDPR egentligen?

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till Utbildningsnämndens Ordförande Lasse Johansson(S)|

När undertecknad för ett tag sedan besökte en av kommunens förskolor var man i full färd med att strimla alla fotografier av tidigare elever. Som förklaring till detta fick jag att GDPR dikterade att de ej fick spara bilder på tidigare elever.

Vän av historieforskning undrar då givetvis om detta verkligen är en rimlig tolkning av GDPR då det innebär att ett stort stycke av våra historiska dokument förstörs för senare generationer.

Läs mer


Porrfilter införs på Kalmarbygdens skolor!

Under dagen har Utbildningsnämnden och Södermöre Kommundelsnämnd båda bifallit Kristdemokraternas motion om att införa ett porrfilter på våra skolor. KD välkomnar majoritetens helomvändning i frågan om ett porrfilter på våra skolor, för att skydda våra barn från allt för tidig exponering av pornografi. Vi välkomnar också att majoriteten lyfter upp behovet av mer värdegrundsarbete i skolan, något som KD också efterfrågat tidigare.

– Ett porrfilter på våra kommunala nätverk kommer givetvis inte allena förhindra att skolelever kommer i kontakt med pornografi. Men det är ett stort och viktigt steg för att förhindra att barn på låg- och mellanstadiet av misstag kommer in på pornografiskt material via skolans datorer. Vad som sen sker i hemmet och på barnens fritid är föräldrarnas ansvar, där är kommunens ansvar begränsat till att stötta och stödja föräldrar med råd och kunskap, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.


KD har Kalmars yngsta fullmäktigegrupp

Kristdemokraterna i Kalmar presenterar stolt sin nya kommunfullmäktigegrupp: Alexander Karsnov, Christopher Dywik (gruppledare) och Carolina Almeborg. Vid valet belönade väljarna KD för vårt hårda arbete, resultat och en tydlig vision för Kalmarbygden. Ett stort tack till alla 2452 som valde att lägga en röst på KD.

Generationsskifte genomfört och vi är nu inte bara en kristdemokrat mer i kommunfullmäktige- vi har också lägst snittålder av alla partigrupper, vilket bådar gott för framtiden. Och så givetvis den mest taggade fullmäktigegruppen!

Läs mer


Kalmars historia är dess styrka

Under sommaren blossade debatten om Kalmars kulturhistoriska värden kontra utveckling upp, till följd av att Samhällsbyggnadsnämnden ställt sig positiva till ett P-hus i vallgraven vid fängelset.

Debatten har nu lagt sig– men såhär några dagar innan valet har frågan troligtvis aldrig varit viktigare.

Från Kalmar Citys håll har man med rätta uttryckt sin oro över oseriösa alternativ till ett centralt beläget P-hus, som ”supercyckelvägar” och matarbussar från ett P-hus utanför stadskärnan. KD tror inte att detta varken vore realistiskt eller önskvärt. Ett centralt beläget P-hus är nödvändigt för city-handeln och en levande stadskärna!

Detta innebär dock inte att vi ansluter oss till idén om ett p-hus i vallgraven. KD har aldrig röstat för detta och kommer aldrig göra det. Av den enkla anledningen att vi inte tycker att det är lämpligt att bygga ett p-hus på ett fornminne och vad som är en del av riksintresset för kulturvård. Att uppföra ett p-hus på denna plats, liksom att bygga ett själlöst cylinderformat glashus framför gamla brandstationen eller uppföra ett fult rostbrunt hotell i hamnen så Kalmar slott skyms – skulle innebära att en ovärderlig kulturmiljö förstörs för all framtiden. Vi säger, som enda parti, bestämt NEJ till att behandla vårt gemensamma kulturarv på ett sådant vårdslöst sätt. Läs mer


Dags för en ny vindkraftspolicy

Under morgondagens kommunstyrelse kommer ett uppdrag att uppdatera kommunens föråldrade vindkraftsplan äntligen ges.
– Det är ett bra första steg! Men vi måste också slå fast minsta avstånd till bostäder/fritidshus och sammanhållen bebyggelse till 1500 m och 35 decibel. Samt att vi givetvis inte ska ge tillstånd till några nya verk förrän planen har uppdaterats, säger Kristdemokraternas gruppledare, Christopher Dywik.

KD har flera gånger under mandatperioden lyft behovet av en skyndsam uppdatering av planen, då den inte hängt med i den tekniska utvecklingen. Samt att inga nya verk bör uppföras med dagens föråldrade plan som grund. Majoritetens företrädare har flera gånger under mandatperioden hävdat att en uppdatering av vindkraftsplanen har påbörjats, för att sedan svänga till att den snart ska påbörjats när man påpekat att så inte är fallet.

– För Kristdemokraterna är det en självklarhet att markägare som så vill, ska kunna bygga vindkraftsverk på sin mark. Men också att djur, natur och övriga boende i närheten inte får drabbas negativt av etableringen. Vi har därför under dagen lämnat in en motion som tar ett bredare grepp kring frågan, säger Dywik(KD).
Läs mer


KD vann Drogkampen!

I fredags arrangerade NVB en ”val-fest” med den traditionsenliga Drogkampen där partiera blir testade i sina kunskaper om alkohol och droger. Det kristdemokratiska laget betående av Fredrik Sjömar, Alexander Krasnov, gruppledare Christopher Dywik och Mats Wåhlin tog hem segern i år.

Segern är också något av en symbolisk seger då Liberalernas Bjärn Brändewall och KD:s Alexander Krasnov nyligen varit inbegripna i en het diskussion om huruvida Cannabis bör legaliseras och säljas på Systembolaget, eller ej.


Modig, Dywik och hunden Tillman besökte Möregården

Idag har Möregården (Träffpunkt och äldreboende i Hagby) fått besök av riksdagsledamot Aron Modig (KD) och Christopher Dywik (vice Ordförande Södermöre kommundelsnämnd) och hunden Tillman, som besökte Möregården för att samtala om det socialt innehållet, djur inom omsorgen och den varma sommaren.

– Det var väldigt trevligt att få äta lunch med de äldre och visa upp den fantastiska verksamhet vi har här ute i Södermöre. Vi samtalade mycket om gemenskap och de sociala innehållet på boendet och träffpunkten. Glädjen över att få besök av en glad och gossig liten hund var påtaglig – men framförallt att få äta tillsammans och att ibland också få vara med och laga mat och baka och känna dofterna av nylagat.

– En av KD Kalmars viktigaste frågor är just det sociala innehållet på våra boenden. Möregården (och övriga boenden i Södermöre) är ett föredömme på detta område och deras arbetssätt är något som vi vill sprida till resten av kommunens boenden.

– Det handlar om allt ifrån samarbete med den lokala skolan – med gemensamma aktiviteter, fokus på historia/kulturarv och de äldres minnen/erfarenheter samt att ge de äldre möjlighet att med jämna mellanrum vara med och baka och laga mat. En fråga som både handlar om att öka de äldres aptit och att inte ta ifrån dem något som ofta varit en stor och viktig del av deras liv.


Starkare polis – bättre brottsbekämpning

Polisen är i kris. Vi har den lägsta polistätheten på 10 år. Förra året anmäldes över 1,5 miljoner brott. Det slås rekord i både bilbränder och dödsskjutningar. För att lösa brotten behöver polisen få mer resurser i hela landet och fler synliga poliser. Så även i Kalmar län. Med Kristdemokraternas reformer kan vi lösa krisen.

# 10 000 fler poliser, inte bara polisanställda, i främst yttre tjänst.

# 5 000 kronor mer i lön för poliser i kärnverksamheten. Just nu slutar rekordmånga poliser i förtid. Med vår kraftfulla lönesatsning kan vi locka tillbaka poliser.

# Slopa straffrabatterna och avskaffa villkorlig frigivning som sker per automatik. Villkorlig frigivning ska bara kunna ske om man skött sig och deltagit i behandling eller liknande. Att kriminella inte straffas för sina brott är en kränkning mot brottsoffret.

Läs mer


KD slår vakt om Kvarnholmens historiska stadsbild

Kristdemokraterna är mycket kritiska till hur övriga partier vill utveckla Brandvakten. Samtidigt som det finns många delar i  planen för fastigheten som är mycket välkomna, så finns det andra delar som avskräcker. Att som första byggnad på Kvarnholmen mötas av ett cylinderformat glashus stärker inte Kvarnholmens historiska karaktär(!),oavsett hur mycket gräs det är på dess tak, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Det behövs mer bostäder i Kalmar. Men som goda förvaltare av vår bygd har vi också ett ansvar för hur och var det byggs. Att tänka långsiktigt och se till att hela Kalmarbygden växer och utvecklas på ett hållbart sätt. Det innebär bland annat att vi har ett ansvar att hantera värdefulla och unika kultur- och naturmiljöer varsamt och med respekt, bygga vackert och anpassa nybyggnationer efter kringliggande bebyggelse så att områdets karaktär bevaras.

– Människan har ett behov av grönska och skönhet för att må bra. Därför vill Kristdemokraterna slå vakt om en trygg och estetiskt tilltalande boendemiljö med en arkitektur och stadsplanering som stärker vår vackra historiska stadsbild. Kvarnholmen och Brandvaktens särpräglade historiska karaktär är ett typexempel för detta.

Läs mer