Dags att släppa planerna på ett P-hus i cellgraven?

Under förra veckan rapporterades det att Länsstyrelsen beslutat att sätta ner foten och säga Nej till kommunens planer på ett P-hus i Cellgraven.

Planerna på att att bygga ett P-hus i cellgraven har tidigare kritiserats både för att beslutet i nämnden togs med bristfälligt underlag. Men också av Kalmar läns museum och Kristdemokraterna för att det vore djupt olämpligt att bygga ett p-hus på ett fornminne och vad som är en del av riksintresset för kulturvård. Det skulle helt enkelt, likt Länsstyrelsen nu instämmer i, innebära att en ovärderlig kulturmiljö förstörs för all framtiden.

I Länsstyrelsens beslut skriver de bland annat:
”Norra cellgraven hör till ravelinen Prins Carl som byggdes mellan åren 1683–1698 och utgör en viktig del av Kalmars yttre befästningsverk och är skyddad som fornlämning”. Vidare skriver de att ett P-hus i Cellgraven skulle ”på ett markant sätt förändra områdets karaktär av befästningsverk och ravelinens upplevelsemässiga värde kommer att förtas helt och hållet”. Det är en verklighet som inte kommer förändras.

Samtidigt finns det ett stort behov av fler p-platser i centrala Kalmar. Ett centralt beläget P-hus är helt enkelt nödvändigt för city-handeln och en levande stadskärna! KD har därför länge förordat en alternativ placering på en mindre känslig plats som vid Stagneliusskolan eller på fyllnadsmassorna vid kvarteren Bönhasen och Lustgården. På så sätt kan vi förnya och utveckla Kalmar med respekt för vårt historiska arv.

Min fråga är därför:
– Är det inte dags att släppa planerna på ett P-hus i Cellgraven, och istället fokusera på andra, mindre känsliga platser som vid Stagneliusskolan eller på fyllnadsmassorna vid kvarteren Bönhasen och Lustgården?


Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde


Läs mer

Svenskt på tallriken i sommar


Läs mer

”Bregott-beslutet” – Ett viktigt steg på vägen för mer svenskproducerad mat till våra barn


Läs mer

KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress


Läs mer

Sluta straffbeskatta landsbygden


Läs mer

Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm


Läs mer

Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor


Läs mer

KD-glädje över räddad Cellgrav


Läs mer

Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Läs mer

Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?


Läs mer