Modig, Dywik och hunden Tillman besökte Möregården

Idag har Möregården (Träffpunkt och äldreboende i Hagby) fått besök av riksdagsledamot Aron Modig (KD) och Christopher Dywik (vice Ordförande Södermöre kommundelsnämnd) och hunden Tillman, som besökte Möregården för att samtala om det socialt innehållet, djur inom omsorgen och den varma sommaren.

– Det var väldigt trevligt att få äta lunch med de äldre och visa upp den fantastiska verksamhet vi har här ute i Södermöre. Vi samtalade mycket om gemenskap och de sociala innehållet på boendet och träffpunkten. Glädjen över att få besök av en glad och gossig liten hund var påtaglig – men framförallt att få äta tillsammans och att ibland också få vara med och laga mat och baka och känna dofterna av nylagat.

– En av KD Kalmars viktigaste frågor är just det sociala innehållet på våra boenden. Möregården (och övriga boenden i Södermöre) är ett föredömme på detta område och deras arbetssätt är något som vi vill sprida till resten av kommunens boenden.

– Det handlar om allt ifrån samarbete med den lokala skolan – med gemensamma aktiviteter, fokus på historia/kulturarv och de äldres minnen/erfarenheter samt att ge de äldre möjlighet att med jämna mellanrum vara med och baka och laga mat. En fråga som både handlar om att öka de äldres aptit och att inte ta ifrån dem något som ofta varit en stor och viktig del av deras liv.


Starkare polis – bättre brottsbekämpning

Polisen är i kris. Vi har den lägsta polistätheten på 10 år. Förra året anmäldes över 1,5 miljoner brott. Det slås rekord i både bilbränder och dödsskjutningar. För att lösa brotten behöver polisen få mer resurser i hela landet och fler synliga poliser. Så även i Kalmar län. Med Kristdemokraternas reformer kan vi lösa krisen.

# 10 000 fler poliser, inte bara polisanställda, i främst yttre tjänst.

# 5 000 kronor mer i lön för poliser i kärnverksamheten. Just nu slutar rekordmånga poliser i förtid. Med vår kraftfulla lönesatsning kan vi locka tillbaka poliser.

# Slopa straffrabatterna och avskaffa villkorlig frigivning som sker per automatik. Villkorlig frigivning ska bara kunna ske om man skött sig och deltagit i behandling eller liknande. Att kriminella inte straffas för sina brott är en kränkning mot brottsoffret.

Läs mer


KD slår vakt om Kvarnholmens historiska stadsbild

Kristdemokraterna är mycket kritiska till hur övriga partier vill utveckla Brandvakten. Samtidigt som det finns många delar i  planen för fastigheten som är mycket välkomna, så finns det andra delar som avskräcker. Att som första byggnad på Kvarnholmen mötas av ett cylinderformat glashus stärker inte Kvarnholmens historiska karaktär(!),oavsett hur mycket gräs det är på dess tak, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Det behövs mer bostäder i Kalmar. Men som goda förvaltare av vår bygd har vi också ett ansvar för hur och var det byggs. Att tänka långsiktigt och se till att hela Kalmarbygden växer och utvecklas på ett hållbart sätt. Det innebär bland annat att vi har ett ansvar att hantera värdefulla och unika kultur- och naturmiljöer varsamt och med respekt, bygga vackert och anpassa nybyggnationer efter kringliggande bebyggelse så att områdets karaktär bevaras.

– Människan har ett behov av grönska och skönhet för att må bra. Därför vill Kristdemokraterna slå vakt om en trygg och estetiskt tilltalande boendemiljö med en arkitektur och stadsplanering som stärker vår vackra historiska stadsbild. Kvarnholmen och Brandvaktens särpräglade historiska karaktär är ett typexempel för detta.

Läs mer


Hur ska vi utveckla Tvärskog?

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en ”Enkel fråga” till kommunstyrelsens Ordförande Johan Persson (S) om den utlovade utvecklingsplanen för Tvärskog|

Under 2015 föreslog majoriteten i Södermöre kommundelsnämnd att tredje klass i Tvärskog skulle läggas ner för att kunna genomföra majoritetens osthyvel-besparingar.

Efter att Kristdemokraterna uppmärksammat de fackliga företrädarna, föräldrar och Bygdegårdsföreningen om vad som stundade (och att man i underlaget till beslutet framställde det som att inga kritiska synpunkter fanns från dessa), så följde en massiv kritik ifrån ortens föräldrar. Slutligen valde man att skrota förslaget och spara på annat håll.

I och med detta beslut lovade man dock ortens befolkning att man inom kort skulle ta fram en utvecklingsplan för orten.

Min fråga är därför:
Hur har processen med att ta fram en utvecklingsplan för Tvärskog gått och när kommer den presenteras?


Varför finns det inget porrfilter på Kalmars skolor?

Christopher Dywik och Fredrik Sjömar ställer idag två likalydande ”Enkla frågor” till Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) och Södermöre Kommundelsnämnds Ordförande Elisabeth Gustavsson (S)|

Åldern då många barn kommer i kontakt med pornografi sjunker allt längre ner i åldrarna. Porren blir i sig också allt grövre. Det finns en politisk enighet bland de flesta riksdagspartierna om att barn inte skall komma i kontakt med porr i skolans värld. Ändå har Kalmar kommun valt att inte installera ett porrfilter på kommunens skolor. Varför?

Genomsnittet för när många barn aktivt börjar konsumera porr är idag 12 år för killar och strax under 14 år för tjejer. Alltså i regel innan skolans sexualundervisning börjar komma igång på riktigt. Många barn börjar alltså lära sig om sexualitet genom pornografin istället för genom skolans sexualundervisning eller genom samtal med sina föräldrar. Något som riskerar att ge en kraftigt förvrängd bild av vad det faktiskt innebär. Porren blir också allt grövre.

Läs mer


KD välkomnar KalmarHems beslut att bygga i Påryd

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik är på plats i Påryd och kommenterar KalmarHems glada besked |

Kristdemokraterna i Kalmar har länge kämpat för att ge KalmarHem i uppgift att bygga på landsbygden, något som konsekvent röstats ner i kommunfullmäktige.

Men sedan några månader tillbaka har vi parallellt, via Södermöre kommundelskontor, fört en dialog med KalmarHem om nybyggnation i Påryd. Efter en marknadsundersökning genomförts på orten, som med all tydlighet visade att intresse såväl som vilja att betala för det fanns, så blir det nu verklighet.

– Det här ett första steg i rätt riktning. Vi ser fram emot fler offensiva satsningar på landsbygden. KD är övertygade att samma intresse och ekonomiska förutsättningar står att finna även på andra orter där demografin måste korrigeras, men bristen på bostäder hindrar ortens fortsatta utveckling.
Läs mer


KD deltog i Nordiska kusträddardagen

Christopher Dywik och Fredrik Sjömar från KD:s kommunfullmäktigegrupp röjer upp längst med Kalmarkusten |

Igår deltog Kristdemokraterna i Kalmar i Nordiska kusträddaredagen. Dagen till ära var vi ute och plockade skräp i och längst med den vackra Kalmarkusten.

– Tyvärr förstör den skrämmande mängden plastpåsar, flaskor, fimpar, glasbitar, batterier och burkar helhetsbilden. Låt oss njuta av våra vackra parker och kustmiljö. Men låt oss också plocka upp vårt skräp, säger Kristdemokraternas gruppledare Chritopher Dywik.

– Vi har alla ett ansvar att ta hand om vår vackra land. Vi har inte bara ärvt det här landet av våra förfäder, det är också ett lån från våra barn. Det är upp till oss att se till att lämna över det bättre än vi fick det. Det kallar vi kristdemokrater förvaltarskapstanken, avslutar Dywik.

Läs mer


KD – djupt kritiska till ”jämställdhetsstrategi”

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar kommunstyrelsens beslut att godkänna majoritetens bristfälliga jämställdhetsplan|

Jämställdhetsperspektiv och HBTQ-perspektiv saknas, politiskt tillrättalagd, brist på konkreta uppdrag, mål och uppföljning. En vild blandning av saker kommunen kan och bör jobba med och nationella frågor – samt frågor som familjen bäst bestämmer om själva vid köksbordet. KD:s kritik mot kommunens nya jämställdhetsstrategi är inte nådig.

– För oss kristdemokrater är kommunens jämställdhetsarbete oerhört viktigt. Alla som bor och verkar i Kalmarbygden ska behandlas med respekt och få samma hjälp och stöd oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Så är det tyvärr inte i dagsläget, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

Läs mer


När åtgärdas bristerna i skolsköterskerummen?

Fredrik Sjömar ställer en ”Enkel fråga” till Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) |

När Elevhälsan granskade kommunens skolsköterskerum utifrån patientsäkerheten så kunde man konstatera att endast 8 av dem klarade sig utan anmärkning. I de sju värsta fallen hade de så pass allvarliga brister att inte patientsäkerheten kunde garanteras. 

Lokalpressen kunde under mars månad rapportera att sju av Kalmars skolsköterskrum hade så pass allvarliga brister att de inte kunde betraktas som patientsäkra. Endast åtta klarade sig helt utan anmärkning. Hur går det med åtgärdandet av dessa brister?
Läs mer


KD firade att Lindsdals Familjecentral invigdes

Grattis Lindsdal! Nu är familjecentralen äntligen invigd! Kristdemokraterna som har jobbat hårt för detta i över 10 år firade genom att bjuda glada barn och föräldrar på tårta och ballonger.

– Norra delen av Kalmarbygden med barnrika samhällen som Lindsdal, Läckeby och Rockneby har allt för länge stått utan en familjecentral. Därför känns det extra roligt att alla kampanjer, interpellationer och politiska ageranden äntligen burit frukt, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Familjecentralerna fyller en viktig funktion i samhället genom att erbjuda föräldrar en plats att utbyta erfarenheter, få stöd, hjälp och gemenskap med andra föräldrar, säger trebarnsmamman Carolina Almeborg (KD) som bor i Lindsdal.