Hur går det egentligen med uppdateringen av vindkraftsplanen?

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till Samhällsbyggnadsnämndens Ordförande Mattias Adolfson (S) |

För oss kristdemokrater är det viktigt att man ska kunna bo och verka i hela Kalmar kommun, i stadskärnan såväl som på landsbygden och i våra mindre samhällen. Landsbygdens styrka, och en förutsättning för en levande och livskraftig landsbygd är bygdegemenskap: Att grannar hälsar på varandra och att man strävar efter att tillsammans göra sin bygd bättre.

När det kommer till etableringen av vindkraftverk har det på flera håll splittrat bygdegemenskapen. Buller eller oron för buller, sjunkande fastighetspriser, uteblivna utvecklingsmöjligheter och förlusten av naturvärden har bidragit till att grannar har slutat hälsa på varandra, familjer har splittrats och folk har tvingats flytta.

För Kristdemokraterna är det en självklarhet att markägare som så vill, ska kunna bygga vindkraftsverk på sin mark. Men också att djur, natur och övriga boende i närheten inte får drabbas negativt av etableringen. Ska det vara möjligt att upprätthålla balansen mellan olika intressen på landsbygden krävs det att kommunens vindkraftsplan hänger med i den tekniska utvecklingen och uppdateras allt eftersom att den tekniska utvecklingen går framåt, verken blir större och kunskaperna om vindkraftens påverkan på djur, natur och människor ökar.

Majoritetens företrädare har flera gånger under mandatperioden hävdat att en uppdatering av vindkraftsplanen har påbörjats, för att sedan svänga till att den snart ska påbörjats.

Med anledning av det vill jag fråga:

– Hur går det egentligen med uppdateringen av vindkraftsplanen?

 

Ta del av debatten här.


Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde


Läs mer

Svenskt på tallriken i sommar


Läs mer

”Bregott-beslutet” – Ett viktigt steg på vägen för mer svenskproducerad mat till våra barn


Läs mer

KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress


Läs mer

Sluta straffbeskatta landsbygden


Läs mer

Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm


Läs mer

Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor


Läs mer

KD-glädje över räddad Cellgrav


Läs mer

Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Läs mer

Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?


Läs mer