Hur går det med utbyggnaden av fiber på landsbygden?

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till Servicenämndens ordförande | Johanna Petersson (C) 

För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att hela Kalmarbygden ska leva, inte bara Kalmar stad. Ska det även i framtiden vara möjligt att både bo och arbeta i hela Kalmar kommun – också på landsbygden – är fiberutbyggnaden en ödesfråga.

Innan sommaren körde både Zitius och Ip-Only en ”drive” för att försöka samla tillräckligt många procent av hushållen på landsbygden för att de skulle bygga ut.

Enligt uppgift kom IP-Only inte upp i rätt nivå och kommer därför inte bygga ut. Zitius förlängde sitt erbjudande till den 31: e augusti och har meddelat att man kommer påbörja en utbyggnad i vissa områden där en aktiv fiberförening själv har förhandlat med Zitius såsom Förlösa och Ekenäs – gott så.

Men vad händer med resterande landsbygd om Zitius här inte har kommit upp i de 60% som man tidigare talat om.

Med anledning av det vill jag fråga:

– Vad gör Kalmar kommun för att tillse att en utbyggnad av fiber kommer till stånd även på resterande landsbygd?


Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde


Läs mer

Svenskt på tallriken i sommar


Läs mer

”Bregott-beslutet” – Ett viktigt steg på vägen för mer svenskproducerad mat till våra barn


Läs mer

KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress


Läs mer

Sluta straffbeskatta landsbygden


Läs mer

Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm


Läs mer

Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor


Läs mer

KD-glädje över räddad Cellgrav


Läs mer

Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Läs mer

Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?


Läs mer