Många frågetecken i Trekanten

Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens Ordförande Mattias Adolfsson (S)

I lördags och i måndags kunde vi läsa i Barometern om hur ett antal ”konstigheter” kring Träffpunkt Trekanten äventyrar löftet om en ny lokal till Omsorgsförvaltningen och PRO. Med anledning av det vill jag ställa följande frågor till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfsson.

– Varför har ni inte påbörjat arbetet med en ny detaljplan trots att ni under flera månader har känt till att den nuvarande detaljplanen inte tilllåter en byggnation av Träffpunkt Trekanten som ni lovat både Omsorgsförvaltningen och PRO?

– Hur ska medborgarna kunna känna förtroende för Samhällsbyggnadskontoret när Samhällsbyggnadsnämndens ordförande medger bygglov för gemensamhetslokal för de boende i kvarteret, inte den utlovade Träffpunkt Trekanten, samtidigt som ni är medvetna om att kommunen skrivit under ett 10-årigt avtal med Hansabygg för Träffpunkt Trekanten i exakt samma lokal?

Christopher Dywik (KD)
Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar


Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde


Läs mer

Svenskt på tallriken i sommar


Läs mer

”Bregott-beslutet” – Ett viktigt steg på vägen för mer svenskproducerad mat till våra barn


Läs mer

KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress


Läs mer

Sluta straffbeskatta landsbygden


Läs mer

Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm


Läs mer

Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor


Läs mer

KD-glädje över räddad Cellgrav


Läs mer

Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Läs mer

Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?


Läs mer