Vad händer med sjuka barns behov av undervisning och läxhjälp?

Interpellation till Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Jonas Hellberg (S)

Kalmar kommun har genom Barn- och ungdomsförvaltningens försorg tackat nej till så kallade SIS-medel som är öronmärkta pengar från staten för undervisning och läxhjälp till sjuka barn och för samverkansinsatser mellan landstingsteam/sjukhusskola och hemskola.

Ca 80% av lärartjänsterna bekostas av SIS-medel. På riksnivå förs diskussionen om att dessa medel helt bör täcka kostnaderna för denna verksamhet. Trots det vill Barn- och ungdomsförvaltningen skära ner lärartätheten med 50% och därmed lägga nivån långt under jämförelsekommunerna Halmstad, Växjö, Kristianstad!

Med anledning av detta undrar jag:

– Är det verkligen majoritetens intentioner att tacka nej till dessa öronmärkta pengar (424 000kr/år) ifrån staten för undervisning och läxhjälp av sjuka barn?

– Hur menar majoriteten att sjuka barns behov av kontinuerliga studier ska tillgodoses när lärartätheten skärs ner med 50%?

Christopher Dywik
Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar


Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde


Läs mer

Svenskt på tallriken i sommar


Läs mer

”Bregott-beslutet” – Ett viktigt steg på vägen för mer svenskproducerad mat till våra barn


Läs mer

KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress


Läs mer

Sluta straffbeskatta landsbygden


Läs mer

Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm


Läs mer

Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor


Läs mer

KD-glädje över räddad Cellgrav


Läs mer

Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Läs mer

Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?


Läs mer