Rudolfsson toppar en av två landstingslistor

Bo Rudolfsson540x331

När Kristdemokraterna i Örebro under lördagen 23 november hade sin nomineringsstämma i Örebro beslutades att sätta Bo Rudolfsson, Laxå som förstanamn på landstingslistan för den södra och vänstra valkretsen i länet.

Kristdemokraterna kommer att ha två landstingslistor, med Bo Rudolfsson som förstanamn på den ena och Ewa Sundkvist som toppnamn på den andra listan, den för Örebro-Lekeberg och Norra valkretsen.

– Jag är naturligtvis glad att jag har det förtroendet och kommer att satsa så mycket jag kan på en framgång för Kristdemokraterna i landstingsvalet. Vi siktar på två nya mandat i detta val och hoppas att vi tillsammans med övriga partier i Alliansen och ev något annat ska kunna bilda majoritet. (S) har varit i majoritet sedan landstinget bildades och nu är det dags för ett byte.

Kommunfullmäktige 20 november

På onsdag kommande vecka (2013-11-20 är det dags för årets sista kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten så du är hjärtligt välkommen för att lyssna. Klicka här för fullständig dagordning.

Några av de ärenden som ska beslutas om är:
* Information om kommunens flyktingmottagning
* Krislednings- och krisinformationsplan
* Avfalls- och slamtömningstaxor

Kristallnatten är en påminnelse

Om detta må ni berätta. Under några år har det varit starka insatser för att vi inte ska glömma Förintelsen och alla dess ohyggliga fasor. Kriget mot judarna är något av det sämsta som europeer har gjort sig skyldiga till. Kristallnatten blir därför en påminnelse om att det aldrig ska få hända igen.

Kristallnatten, natten av krossat glas, namnet kom av alla de butiksfönster som krossades natten mellan 9 och 10 november 1938, uppmärksammas runt om i världen. Man tror att 20 000 personer arresterades denna natt. 400 dödades direkt och 267 synagogor brändes. En samlad attack mot det judiska folket som vi idag påminns om och säger; Aldrig mer!
Conny Brännberg, KD
Regionpolitiker Västra Götaland

Beslut vid KS 31 oktober

Vid dagens kommunstyrelse var det ett flertal ärenden som avgjordes utan större åsiktsskillnader mellan majoritet och opposition. Det var också första styrelsemötet för Johan von Scheele (M) som valdes till ersättare vid fullmäktige 23 oktober. Idag fick han ersätta Centerpartiets representant som inte kunde närvara.

Några av de ärenden i dagordningen som avgjordes var: Läs mer