Kristallnatten är en påminnelse

Om detta må ni berätta. Under några år har det varit starka insatser för att vi inte ska glömma Förintelsen och alla dess ohyggliga fasor. Kriget mot judarna är något av det sämsta som europeer har gjort sig skyldiga till. Kristallnatten blir därför en påminnelse om att det aldrig ska få hända igen.

Kristallnatten, natten av krossat glas, namnet kom av alla de butiksfönster som krossades natten mellan 9 och 10 november 1938, uppmärksammas runt om i världen. Man tror att 20 000 personer arresterades denna natt. 400 dödades direkt och 267 synagogor brändes. En samlad attack mot det judiska folket som vi idag påminns om och säger; Aldrig mer!
Conny Brännberg, KD
Regionpolitiker Västra Götaland

Beslut vid KS 31 oktober

Vid dagens kommunstyrelse var det ett flertal ärenden som avgjordes utan större åsiktsskillnader mellan majoritet och opposition. Det var också första styrelsemötet för Johan von Scheele (M) som valdes till ersättare vid fullmäktige 23 oktober. Idag fick han ersätta Centerpartiets representant som inte kunde närvara.

Några av de ärenden i dagordningen som avgjordes var: Läs mer

Debattartikel om Länspendelen

Debattartikel_Lanspendel6

Idag (2013-10-29) hade Bo Rudolfsson, Laxå (KD) och Tom Rymoen, Nora (M) en debattartikel införd i Nerikes Allehanda för en snabbare införande av en Länspendel mellan Nora och Laxå.

Under hela 2013 har Örebro Läns Landsting haft en ”tåggrupp” som träffats ganska oregelbundet för att samtala och planera för Länspendeln. Tyvärr var det senaste mötet med gruppen någon gång före sommaren – så arbetet behöver påskyndas för att komma fram till en lösning på frågan om en Länspendel mellan Nora och Laxå (Finnerödja).  Klicka här för att läsa debattartikeln

Budget 2014

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Vid senaste kommunfullmäktige torsdagen den 23 oktober behandlades Budget 2014 och om det var majoritetens (S+V) förslag eller förslaget från Ett bättre Laxå (KD, M, C, FP och MP) som skulle godkännas av fullmäktige. Inget av förslagen innehåller något förslag om skattehöjning men det som skiljer mellan förslagen är främst synen på valfrihet och näringslivsklimat. Majoritetens förslag Read More

Värdighet viktigt i vården av äldre

alfsvensson_580x200

Den politiska debattens mest moderna ord torde vara ”valfrihet”. Det är alldeles utmärkt och faktiskt självklart att vi människor får känna oss betrodda. Statligt och kommunalt förmynderi har haft sin tid. Men det är angeläget att emellanåt byta ordet ”valfrihet ” mot ”värdighet” Om valet står mellan att ha valfrihet och att känna sig värdigt bemött och behandlad, är valet enkelt. Valfrihet, nog så rimligt i en demokrati, garanterar ingalunda värdighet. Läs mer

Bli medlem

Göran HägglundBrinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism och kommumnism, för frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Ta den!

>>> BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

GÖRAN HÄGGLUND
Partiledare (KD)