Svensk äldreomsorg – frågor & svar

Två tredjedelar av Sveriges befolkning säger att de känner sig otrygga med att bli äldre. Varför är det på det sättet?
I SVT:s undersökning har man frågat 1 000 personer i olika åldrar om en framtida äldreomsorg som de flesta av dem vet mycket lite om. När Socialstyrelsen frågar alla (140 000 svarande) de äldre som har omsorg via hemtjänst eller särskilt boende är bilden en helt annan. 87 procent av dem med hemtjänst och 90 procent av dem med särskilt boende säger att de är trygga med den omsorg som de får. Läs mer

Vindkraftsutställning i Kunskapens Hus

Trysslinge

Under tisdag 28 januari hade Nordisk Vindkraft informationsmöte i Kunskapens Hus om den nya vindkraftparken Trysslinge mellan Laxå och Degerfors kommuner. Bo Rudolfsson, 2:e v ordförande i Kommunstyrelsen intervjuades av Tvärsnytt om kommunens inställning. Klicka på bilden eller här för att se intervjun

 

Barn i ekonomiskt svaga familjer?

Kristdemokraterna genom Bo Rudolfsson lämnade första dagarna i december 2013 in en interpellation till Anette Gustafsson, (S), ordförande i Social- och Omsorgsnämnden angående plan för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Läs hela interpellationen här nedan. Läs mer

Hjärtstartare i Laxå kommun ?

I början av december 2013 lämnade Bo Rudolfsson, partiföreträdare för Kristdemokraterna i Laxå in en motion om inventering av hjärtstartare i Laxå kommun.

– Att rädda ett liv kan vara något som beror på tillgången till en hjärtstartare i närheten, säger Bo Rudolfsson. Då bör det också finnas tillgång till hjärtstartare där många personer rör sig, då en hjärtstillestånd kan inträffa var och när som helst.

Läs hela motionen här nedan Läs mer

Kristdemokraterna på julmarknaden i Laxå

På söndag 1 december arrangerar Laxå Kristna Samarbetsråd sin årliga julmarknad i gamla Matextra-lokalen i Laxå centrum. Det kommer att vara ett stort antal försäljare, organisationer, etc som kommer att ha bord och visa upp sig.

Även vi Kristdemokrater i Laxå kommer att ha ett bord där vi delar med oss av olika informationsmaterial samt säljer lotter där du kan vinna frukthinkar och kaffe. Du är varmt välkommen till Kristdemokraterna på julmarknaden.

Rudolfsson toppar en av två landstingslistor

Bo Rudolfsson540x331

När Kristdemokraterna i Örebro under lördagen 23 november hade sin nomineringsstämma i Örebro beslutades att sätta Bo Rudolfsson, Laxå som förstanamn på landstingslistan för den södra och vänstra valkretsen i länet.

Kristdemokraterna kommer att ha två landstingslistor, med Bo Rudolfsson som förstanamn på den ena och Ewa Sundkvist som toppnamn på den andra listan, den för Örebro-Lekeberg och Norra valkretsen.

– Jag är naturligtvis glad att jag har det förtroendet och kommer att satsa så mycket jag kan på en framgång för Kristdemokraterna i landstingsvalet. Vi siktar på två nya mandat i detta val och hoppas att vi tillsammans med övriga partier i Alliansen och ev något annat ska kunna bilda majoritet. (S) har varit i majoritet sedan landstinget bildades och nu är det dags för ett byte.

Kommunfullmäktige 20 november

På onsdag kommande vecka (2013-11-20 är det dags för årets sista kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten så du är hjärtligt välkommen för att lyssna. Klicka här för fullständig dagordning.

Några av de ärenden som ska beslutas om är:
* Information om kommunens flyktingmottagning
* Krislednings- och krisinformationsplan
* Avfalls- och slamtömningstaxor