Saltängsskolan är bästa platsen för lågstadiet i Laxå tätort

YrkandKF140227

Vid Kommunstyrsens möte torsdagen 27 februari yrkande Bo Rudolfsson (KD), att flytten av delar av Hasselfors skola skulle ske till Saltängsskolan för att skapa en lågstadieskola i Laxå tätort. – Att ha flera lågstadieskolor i tätorten är i långa loppet mer kostsamt. Att ha en lågstadieskola är också vist utifrån den minskning av barn i varje årskulle som skett under senaste 10-års perioden och hur framtiden blir är svårt att sia om. Vi anser att Saltängsskolan är bästa platsen för lågstadiet i Laxå tätort,  säger Bo Rudolfsson i en kommentar till beslutet av majoriteten i KS.

Det beslut som Kommunstyrelsen tog av avslag till Rudolfssons yrkande och bifall till att flytten skulle ske till Centralskolan. Detta yrkande stöddes av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet.

Laxå sjätteklasser bäst i Sverige!

Igår 19 februari rapporterades att Laxå kommuns sjätteklassare (tillsammans med Danderyd) var bäst i Sverige vid de nationella prov som genomfördes våren 2013. Det var Sverige Radio som meddelade detta ut till en glad kommun

Laxå kommun har tre skolor med årskurs 6 – Finnerödja skola med 11 elever, Saltängsskolan med 13 elever och Kanalskolan med 23 elever.

 –          Som politiker i Laxå är jag självklart stolt och glad över att elever och lärare i årskurs 6 under 2013 kunde få ett så fantastiskt resultat, det är en seger för lärarnas professionalitet och kunskap, säger Bo Rudolfsson, partiföreträdare för Kristdemokraterna i Laxå.

–          Vi har sett under några år att årskurs 6 i kommunen fått bra resultat i de nationella proven, och jag kan verkligen undra hur majoritetet (S+V) tänker då man använder ”pedagogiska problem” som motivering för att flytta åk 4-6 från kommunens mindre skolor och samla alla mellanstadieelever i en gemensam större skola i Laxå tätort. Denna flytt ska ju också skyndas på och genomföras nu till höstterminen 2014.

–          Majoriteten har ju hela tiden hävdat att det inte är de ekonomiska skälen som styr omorganisationen, utan de utbildningsmässiga. Jag har själv hört Tommy Holmkvist (KS ordf.) säga flera gånger att ”för att barnen ska få en bra utbildning, måste vi samla alla i åk 4-6 i Laxå tätort” – nu visar det sig att verkligheten inte stämmer överens med majoritetens retorik, avslutar Bo Rudolfsson

Kommunfullmäktige 12 februari

Ikväll 12 februari kl. 18:30 har Laxå Kommunfullmäktige sammanträde på Kunskapens Hus. Klicka här för att läsa vilka ärenden som ska behandlas, men det politiskt mest kontroversiella ärendet är flytt av Hasselfors skola till Centralskolan område.

Kristdemokraterna har sedan diskussionen om skolorganisationen började hela tiden hävdat att det bara bör finnas en lågstadieskola i Laxå tätort, detta betyder att om drygt hälften av Hasselfors skola flyttas så bör den flyttas till Saltängsskolan och inte till Centralskolan.

Detta skulle också innebära att förskolan Linnean kan få vara kvar i nuvarande lokaler i von Boij-området och att LaxåHem fortsatt kan räkna med en intäckt för uthyrningen av Linnean.

Kallelse till årsmöte

Kristdemokraterna i Laxå kallar härmed alla medlemmar till ordinarie årsmöte med middag på måndagen 17 februari, kl. 19:00 på restaurang Rastpunkt.

Årsmötet kommer att avhandla sedvanliga ärenden, såsom val av styrelse, årsberättelse, ansvarsfrihet, fastställande av medlemsavgift, etc.

Vid  årsmötet kommer riksdagsledamot Lars-Axel Nordell och ombudsman Urban Svensson att rapportera från riksdagsarbetet och verksamheten i länet samt mål för det kommande valet under hösten 2014.

Lokalavdelningen bjuder också på middag för alla medlemmar som start på årsmötet (avgift 50 kr). Anmälan till Bo Rudolfsson 070-580 93 92

Välkommen till middag med årsmöte!

Svensk äldreomsorg – frågor & svar

Två tredjedelar av Sveriges befolkning säger att de känner sig otrygga med att bli äldre. Varför är det på det sättet?
I SVT:s undersökning har man frågat 1 000 personer i olika åldrar om en framtida äldreomsorg som de flesta av dem vet mycket lite om. När Socialstyrelsen frågar alla (140 000 svarande) de äldre som har omsorg via hemtjänst eller särskilt boende är bilden en helt annan. 87 procent av dem med hemtjänst och 90 procent av dem med särskilt boende säger att de är trygga med den omsorg som de får. Läs mer

Vindkraftsutställning i Kunskapens Hus

Trysslinge

Under tisdag 28 januari hade Nordisk Vindkraft informationsmöte i Kunskapens Hus om den nya vindkraftparken Trysslinge mellan Laxå och Degerfors kommuner. Bo Rudolfsson, 2:e v ordförande i Kommunstyrelsen intervjuades av Tvärsnytt om kommunens inställning. Klicka på bilden eller här för att se intervjun

 

Barn i ekonomiskt svaga familjer?

Kristdemokraterna genom Bo Rudolfsson lämnade första dagarna i december 2013 in en interpellation till Anette Gustafsson, (S), ordförande i Social- och Omsorgsnämnden angående plan för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Läs hela interpellationen här nedan. Läs mer

Hjärtstartare i Laxå kommun ?

I början av december 2013 lämnade Bo Rudolfsson, partiföreträdare för Kristdemokraterna i Laxå in en motion om inventering av hjärtstartare i Laxå kommun.

– Att rädda ett liv kan vara något som beror på tillgången till en hjärtstartare i närheten, säger Bo Rudolfsson. Då bör det också finnas tillgång till hjärtstartare där många personer rör sig, då en hjärtstillestånd kan inträffa var och när som helst.

Läs hela motionen här nedan Läs mer

Kristdemokraterna på julmarknaden i Laxå

På söndag 1 december arrangerar Laxå Kristna Samarbetsråd sin årliga julmarknad i gamla Matextra-lokalen i Laxå centrum. Det kommer att vara ett stort antal försäljare, organisationer, etc som kommer att ha bord och visa upp sig.

Även vi Kristdemokrater i Laxå kommer att ha ett bord där vi delar med oss av olika informationsmaterial samt säljer lotter där du kan vinna frukthinkar och kaffe. Du är varmt välkommen till Kristdemokraterna på julmarknaden.