• Förtydligande avseende Ljungby Arena

  Med tanke på beslutet att lägga ned projektet kring arenabygge i dess nuvarande form vill vi göra några förtydliganden kring Kristdemokraternas hållning i frågan.

  Som ni kan läsa i tidigare inlägg reserverade sig Christer Henriksson (KD) mot beslutet att bilda ett arenabolag utifrån det underlag som presenterats. Orsaken var inte att Kristdemokraterna är emot tanken på Ljungby Arena, men vi anser att underlaget inte var tillräckligt underbyggt.

  Som Christer även säger i Smålänni...

 • Med anledning av beslut tagna på Barn- och Utbildningsnämnden i Ljungby 2013-04-22

  Valfrihet för föräldrar är en stor hjärtefråga för Kristdemokraterna. Vi är övertygade om att föräldrarna är de som känner barnet bäst och vet vilken omsorg som passar. Genom vårdnadsbidraget har de föräldrar som önskat fått en möjlighet att vara hemma en längre period med sitt barn med ett bidrag från kommunen. Idag beslutades det tyvärr att ta bort detta bidrag, ett av flera beslut för att minska kostnaderna. Detta beslut reserverade sig Kristdemokraterna emot.

  Ett annat beslut som t...

 • Årsmötesreferat

  Kristdemokraterna i Ljungby har i helgen hållt sitt årsmöte. Årsmötet hölls i Café Axet och besöktes av riksdagsmannen Lars Gustafsson som berättade om budgetpropositionen 2013 och svarade på publikens frågor. Det var också presentation av Anna Zelvin från Växjö som är ny i landstinget för Kristdemokraterna.

  Under årsmötet presenterades årsberättelsen som beskrev ett händelserikt år med folkomröstning , diskussioner kring Ljungby Energi och en splittrad allians. Under mötet fick Christer ...
 • Kristdemokraterna avstår julbord bekostade av kommunen

  Det har under året gjorts besparingar och nedskärningar i kommunens verksamhet. Besparingar som varit tråkiga, men nödvändiga för att klara ekonomin. Vi kristdemokrater har med tanke på detta valt att tacka nej till julbord bekostade av kommunen i respektive nämnder och styrelser där vi är representerade. Vi tycker helt enkelt att det finns bättre saker att lägga de pengarna på och att besparingar även ska ske på bekostnad av oss politiker.

  Kristdemokraterna i Ljungby

  Dela detta:...
 • Utvisade

  Så har det då hänt. Kristdemokraterna i Ljungby har blivit utvisade från den regerande alliansen. Det hände i onsdags kväll ( 12/9 ). Kristdemokraternas representant – Nils-Erik Wetter- fick lämna det gemensamma alliansmötet medan representanterna för de övriga partierna – m,c,mp och fp – fortsatte överläggningarna.

  Vad innebär det att kristdemokraterna uteslutits ur alliansen? Den frågan kan besvaras mycket kort. På kort sikt betyder det ingenting för kristdemok- raterna. Verksa...

 • Färre hövdingar – fler indianer

  Christer Henriksson begärde vid kommunfullmäktige ånyo en motivering till att en kanslichef med placering vid kommunledningskansliet utsetts. Han beräknade att en sådan tjänst kostar minst 1 miljon kronor per år inklusive kringkostnader.

  Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) svarade att tjänsten ryms inom fastställda budgetramar.

  Henriksson var inte nöjd med svaret utan svarade att det är viktigare att satsa på personal i yttersta ledet mot kommuninvånarna t.ex. f...

 • Officiella uttalanden från Kristdemokraterna i Ljungby avseende Ljungby Energis styrelse

  Med anledning av att Ljungby kommunfullmäktige med siffrorna 37 mot 12 valt att avsätta Ljungby Energis Styrelse med bl.a. Ordförande Christer Henriksson (KD) och ersättare Josef Tingbratt (KD) p.g.a. vad som sägs vara ”bristande förtroende” väljer vi att publicera vår reservation avseende beslutet:

  RESERVATION

  Vi reservarar oss mot beslutet att avsätta styrelsen för Ljungby Energi AB.

  Av handlingarna i ärendet framgår inte något sakligt skäl för beslutet. Av ...

 • Kristdemokraternas nya gruppledare till Ljungby på lördag

  Som vi nämnt tidigare kommer Emma Henriksson till vårt årsmöte på lördagen den 3 mars. Nytt är dock att Emma sedan förra veckan är gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen sedan Mats Odell avsagt sig detta uppdrag.

  Så missa inte att koma på årsmötet och få höra Emma som även är den som leder arbetet med Kristdemokraternas familjepolitik samt sitter i socialförsäkringsutskottet.

  Varmt välkomna på lördag kl 15.00!

  Dela detta:FacebookTwitterE-postSkriv utMerRedditLinkedInT...
 • En anklagads försvarstal

  Denna text är skickad till Smålänningen (där den refuserats), Smålandsposten och P4 Kronoberg och beskriver Christer Henrikssons syn på turbulensen kring Ljungby Energi.

  ”På tisdag skall kommunstyrelsen behandla ett ärende där jag och övriga kvarvarande styrelseledamöter i Ljungby Energi AB föreslås bli avsatta. Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel har, som det uttryckts i Smålänningen, satt ner foten. Vad är det hon krossar under sin klack?

  Jag har, liksom öv...

 • Med anledning av rapportering kring en splittrad allians

  De senaste dagarna har det rapporterats i media om att krav har framställt på att styrelsen i Ljungby Energi ska avgå i annat fall avsättas. Christer Henriksson, gruppledare i Kristdemokraterna i Ljungby samt ordförande i Ljungby Energis styrelse har i ett öppet brev till Ann-Charlotte Wiesel frågat vad som anger grunden för kravet. Vidare anser Christer Henriksson att han och övriga i styrelsen har följt de principer som gäller för en demokrati d v s att delta i debatten och sedan följa det be...