• Kommunfullmäktige, nämnder och partistyrelse

  Kommunfullmäktige Rebekka Markström – ledamot Jeanette Forsén – ledamot Gisela Drugge – ersättare Leif Jönsson – ersättare Nämnder Kommunstyrelsen – ledamot Jeanette Forsen. Ersättare Leif Jönsson. Oppositionsråd – Jeanette Forsen Arbetslivsnämnden – Ledamot Leif Jönsson, ersättare Benjamin Nordström Individ- och familjeomsorgsnämnden – Ledamot Rebekka Markström, ersättare Leif Jönsson. Kultur- och fritidsnämnden – Ledamot Jeanette Forsen, e...
 • KD Sandvikens lista till kommunvalet

  1.     Jeanette Forsén

  2.     Rebekka Markström

  3.     Leif Jönsson

  4.     Gisela Drugge

  5.     Berge Kalostyan

  6.     Majvor Lisselg

  7.     Hans Forsén

 • Fråga- Bevakning av ingångna avtal

  Till ansvarigt kommunalråd,

  Fråga angående bevakning av ingångna avtal.

  En god intern kontroll inom Sandvikens kommunstyrelse, nämnder och bolag, beträffande styrning och uppföljning av ingångna avtal, är viktig ur många aspekter.

  Ett avtal kan innehålla flera typer av klausuler som är villkorade till olika perioder och tidpunkter som behöver bevakas löpande.

  Hur sker den bevakningen i dagsläget ?

   

  Sandviken 15 februari 2022

  Nille Wikland...

 • Insändare – Bättre land för alla de som är beroende av bilen

  Bättre land för alla de som är beroende av bilen

  Sverige har en enorm underhållsskuld när det gäller landets vägnät. Regeringen påstår sig se dessa problem men i praktiken väljer man att lägga pengar på vägar och järnvägar som i första hand tjänar våra större städer.

  Trots att 9 av 10 person- och godstransporter går på väg hamnar 55 % av regeringens underhållspengar på järnvägen. Sådana prioriteringar har skett i Sverige under lång tid och resultatet av dessa prioriteringar ser vi nu u...

 • Insändare- Miljöpartiet är ett sänke för svensk ekonomi och välstånd

  Miljöpartiet är ett sänke för svensk ekonomi och välstånd Att resa, oavsett om det är långt eller kort, med cykel, bil, tåg eller flyg gynnar samhällsutvecklingen. Det för människor närmare varandra och håller tillbaka konflikter. Att göra som Miljöpartiet att vilja göra det svårare, kanske omöjligt, för många att resa och mötas, är det inskränktheten som talar. Motarbeta utsläppen; inte fordon. Motarbeta utsläpp; inte flyget. Miljöpartiet vet att genom att återställa de utdikade våtmarkerna i v...
 • Insändare – Vi har för få poliser på landsbygden

  Vi har för få poliser på landsbygden. På alltför många håll i Sverige är det för långt till närmaste polis. Det kan handla om hela samhällen där medborgare ser att den polisiära frånvaron medför otrygghet och utsatthet. Exempelvis behövde poliser ta sig från Eksjö till Vetlanda för att ingripa under vansinnesdådet i början av mars.

  I en rapport från 2019 konstaterar polisen att det finns 60 geografiska områden där lokala kriminella nätverk anses ha negativ påverkan på lokalsamhället. 2...

 • Interpellation – Äldreomsorgslyftet

  Kommunfullmäktige Sandviken 2021-03-01

  Äldreomsorgslyftet

  Interpellation

  Hälso-och sjukvård är en angelägenhet för såväl regionerna som kommunerna. För den som är äldre ökar ofta behovet av insatser med åldern. Det är därför en nödvändighet att insatser ges på ett sammanhållet sätt för att den äldre ska få en personcentrerad vård och omsorg av god kvalitet. En god samverkan är en förutsättning. I takt med att befolkningen lever längre, drabbas allt fler av sjukdomar och besvär a...