• KAMPANJEN ”MAKE EU LAGOM AGAIN”

  VAD MENAR NI MED LAGOM?

  – Lagom i bemärkelsen att det måste finnas en måttfullhet i vilka frågor man tror kan lösas genom åtgärder på EU-nivå. Det pågår just nu en framtidsdebatt om vad EU efter Brexit egentligen ska vara. EU-kommissionen vill ge sig själva beskattningsrätt och lagstifta om välfärdsfrågor. Lagom är vårt inspel i EU:s framtidsdebatt, vårt sätt att beskriva vad vi tycker EU ska och inte ska göra.

  VAD MENAR NI MED ”AGAIN”/IGEN? NÄR VAR EU LAGOM?

  – EU måste h...

 • Mindre barngrupper i förskolan

  Sommarsemestrarna går mot sitt slut. För många föräldrar innebär det tyvärr en klump av oro i magen. Trots många fagra löften om mindre barngrupper i våra förskolor kvarstår problemen. Särskilt allvarligt är det för de allra minsta barnen som riskerar att drabbas av en stress som leder till koncentrations- och inlärningssvårigheter.

  Enligt Skolverket består varje småbarnsgrupp (1-3 år) i förskolan i genomsnitt av 12 barn. För 4-5-åringar är den genomsnittliga gruppstorleken 15 barn. ...

 • Trygghet genom hela livet

  I vår kommun skall man kunna känna tillit och vara trygg i alla situationer

  Vi Kristdemokrater vill att vi alla ska kunna känna oss hoppfulla och trygga inför varje ny dag. Vare sig det är det lilla barnet, skolbarnet, ungdomen, kämpande föräldrar, ensamstående, pensionären eller vem man än är. Barn och ungdomars psykiska hälsa måste prioriteras. Vi vill se över Elevhälsan och dess arbete. Vi vill återinföra dygnet runt öppna psykakuter för barn och ungdomar. Utöka verksamheten på ungdomsmo...

 • Vi skapar en tryggare kommun

  Vi skapar en tryggare kommun Förebyggande insatser för en bättre framtid!

  Kristdemokraterna i Sandvikens kommun har genom idogt arbete i nämnder och styrelser kunnat genomföra en stor del av sin politik under den gångna mandatperioden. Detta arbete skall fortsätta. Vi står alltid på de svagas sida och låter ingen lämnas efter. Våra politiker har erfarenheter från många yrkesområden i samhällets tjänst. Det är dags att jobba förebyggande i vår kommun och därför införs på vårt förslag fältso...

 • Det ska löna sig att arbeta !

  Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapa...

 • Brinner du för samma frågor som jag?

  Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism, frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

  Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du e...