• Motion- Utarbeta och fastställa en lokalhandlingsplan för suicidprevention

  I maj 2020 besvarades en interpellation från Kristdemokraterna i Sandviken där en av frågorna var om kommunen utarbetat en lokal handlingsplan för att motverka suicidprevention.

  Ifrån interpellationssvaret kan man läsa följande: ”Nej det finns ingen lokal handlingsplan framtagen.” ”Åtgärder att förebygga och motverka psykisk ohälsa står på agendan inom samtliga av förvaltningarna kunskap-, omsorgs- samt individ- och familjeomsorgsförvaltningarna men har inte fokus på kommunmedborgare...

 • Motion – Markanvisningar för medborgarförslag

  Önskemål om att Sandvikens kommun anlägger utegym och hundrastgårdar, är några av de vanligaste medborgarförslagen. De flesta avslås med hänvisning till en ansträngd ekonomi. Vid kommunfullmäktige i februari, informerade rektor Ylva Fältholm om Högskolans goda samarbete med företag i regionen. Rubriken var ”samarbete en väg till framgång”. Då väcktes min tanke. Ge utrymme för de lokala företagen och för civilsamhället att bidra till kommunens utveckling.

  Läs mer

 • Interpellation- Lokal handlingsplan för suicidprevention

  Till Individ- och familjeomsorgen

  Lokal handlingsplan för suicidprevention

  Region Gävleborg har ansvar för att samordna det regionala arbetet med suicidprevention, det vill säga att förebygga självmord. För oss kristdemokrater är detta en oerhört viktig fråga. Att kämpa för att skydda varje människoliv måste vara en självklarhet för oss alla. Vi måste ta den psykiska ohälsan på största allvar oavsett åldersgrupp. Därför är det nödvändigt att vi ser till att få denna fråga högr...

 • Motion- Bostad först som norm

  MOTION OM ATT INFÖRA BOSTAD FÖRST SOM NORM I KOMMUNENS HEMLÖSHETSARBETE

  Vid hemlöshet används av tradition ofta den så kallade trappstegsmodellen eller boendetrappan. Den hemlöse personen måste kvalificera sig steg för steg via tillfälliga boende och träningslägenheter, för att längst upp i trappan få ett eget hyreskontrakt. Om personen exempelvis återfaller i missbruk, missar möten med socialförvaltningen eller avviker från behandling faller personen tillbaka till det första trappst...

 • Interpellation – Dyslexiutredningar ?

   

  Interpellation  –  Besvaras vid KF i September 2020

  Till kunskapsförvaltningens ordförande Lars Karlsson Regionen slutar med dyslexiutredningar för barn Region Gävleborg har meddelat att de bestämt sig för att helt upphöra med dyslexiutredningar. Deras arbetsområde för logopeder ändras och ska rikta in sin verksamhet mer på barn med språkstörningar och sluta göra dyslexiutredningar för barn upp till 17 år. Med anledning av detta vill vi kristdemokrater få svar på ...