• Vi har för få poliser på landsbygden

  Vi har för få poliser på landsbygden. På alltför många håll i Sverige är det för långt till närmaste polis. Det kan handla om hela samhällen där medborgare ser att den polisiära frånvaron medför otrygghet och utsatthet. Exempelvis behövde poliser ta sig från Eksjö till Vetlanda för att ingripa under vansinnesdådet i början av mars.

  I en rapport från 2019 konstaterar polisen att det finns 60 geografiska områden där lokala kriminella nätverk anses ha negativ påverkan på lokalsamhället. 2...

 • Interpellation – Äldreomsorgslyftet

  Kommunfullmäktige Sandviken 2021-03-01

  Äldreomsorgslyftet

  Interpellation

  Hälso-och sjukvård är en angelägenhet för såväl regionerna som kommunerna. För den

  som är äldre ökar ofta behovet av insatser med åldern. Det är därför en nödvändighet att

  insatser ges på ett sammanhållet sätt för att den äldre ska få en personcentrerad vård och

  omsorg av god kvalitet. En god samverkan är en förutsättning. I takt med att

  befolkningen lever längre, drabbas allt fl...

 • Storvik kan bli motorn som kommunen behöver

  Storvik kan bli motorn som kommunen behöver:

  https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt-storvik-kan-bli-motorn-som-kommunen-behover?referrer=app