• Motion om medlemsregister

  Motion till Rikstinget 2023

  Gör det mer praktiskt att hantera medlemsregistret

  Att stryka en medlem som inte betalt på flera år eller där det är uppenbart att personen inte längre delar vår politiska övertygelse till exempel om man är medlem i annat parti och/eller representerar annat parti i nämnd eller liknande bör kunna hanteras smidigare än idag.
  När registrerad medlem varken besvarar påminnelser eller vid tilltal menar att det inte är hens
  problem utan att det är upp till oss att sköta detta, skall det genom styrelsebeslut i partiavdelningen vara möjligt att justera medlemsregistret.
  Partiet uppmanas besluta stadgarna ändras så

  att Medlemsregisteransvarig, efter styrelsebeslut som protokollförs, kan styrka medlem som inte betalt avgift de senaste 2 åren samt medlem som representerar annat parti i nämnd eller liknande, omgående får avföras från medlemsregistret.

  Sandviken i februari
  Leif Jönsson
  Jeanette Forsén