• Motion vindkraftsparker

  Motion till Rikstinget 2023

  Inför stopp för vindkraftsparker

  Vindkraft ställer till fler problem än de löser. Som kristdemokrat så skall jag förvalta jordens tillgångar – inte förbruka dem. Miljöskador orsakade av vindkraftsbyggen – grundvatten och vattentäkter förstörs, ytvatten tar nya vägar då stora ytor hårdgöres -tusentals fotbollsplaner för verken serviceställen och kranplatser – samt 100-tals mil av transportvägar – avgasutsläpp från transporter och cementtillverkning – koldioxidupptagningen från skogen minskar – oljeutsläpp från transmissioner vid verken- plaster sprids runt verken och hamnar i naturen och i grundvatten samt i djurens foder.

  Påverkan av ljud och ljus på djur och människor som leder till allvarliga sjukdomar.
  Hus- och egendomsvärden raseras. Tragedier uppstår. Kristdemokrater kan inte bara stå och se på denna oerhört negativa utvecklingen som sker. Vindkraftverk är närmast att betrakta som engångsprodukter med sin korta livslängd om maximalt 20 år. Återvinning kan ske av ingående komponenter som stål men vingarna måste deponeras. Fundamentet av cement har måtten 10 x 10 x 10 m kommer att skalas av 10 – 30 cm och fyllas över.

  Detta betyder att skog aldrig kommer att kunna växa på en yta om minst 100 kvadratmeter.
  Vindkraft behöver också en balanskraft och den kan bara skapas av vatten- eller kärnkraft.
  Vattenkraften är för all framtid färdigutbyggd så endast kärnkraften kan komma ifråga om vi skall hålla oss till fossilfritt. Varför då bygga vindkraft när den behöver kärnkraft för att kunna fungera över tid. En dyr och miljöförstörande omväg.

  Partistyrelsen ombedes verkar för
  Att inga fler vindkraftverk byggs i vårt vackra land.

  Sandviken, februari 2023
  Leif Jönsson