• Trygghet genom hela livet

  I vår kommun skall man kunna känna tillit och vara trygg i alla situationer

  Vi Kristdemokrater vill att vi alla ska kunna känna oss hoppfulla och trygga inför varje ny dag. Vare sig det är det lilla barnet, skolbarnet, ungdomen, kämpande föräldrar, ensamstående, pensionären eller vem man än är. Barn och ungdomars psykiska hälsa måste prioriteras. Vi vill se över Elevhälsan och dess arbete. Vi vill återinföra dygnet runt öppna psykakuter för barn och ungdomar. Utöka verksamheten på ungdomsmottagningen i Sandviken; bort med köerna. Kristdemokraterna vill anställa fältsocionomer som arbetar med barn och familjer i förebyggande syfte.

  Kristdemokraterna vill stödja familjerna i Sandvikens kommun. De måste själva få vara med och fatta de beslut som kommer an på dem. Politiken skall stödja familjerna; inte styra dem.

  Skolan ska ge kunskaper för hela livet. Det är därför viktigt att skolmiljön borgar för att säkerställa detta. Att det är välkomnande, lugnt och tryggt med klara och tydliga regler. Alla barn har olika förutsättningar och vi måste se till att man i grundskolan får rätt stöd och undervisning för att nå målen. Att möjliggöra detta handlar inte om mer pengar utan om att resurserna måste användas ansvarsfullt. Skolan behöver en förnyelse. Profilera minst en kommunal högstadieskola med t.ex. idrott och/eller språk.

  De äldre ska känna trygghet i att det finns ett boende efter behov och garanterat om så önskas efter 85-årsdagen. Sandvikens kommun behöver billigare bostäder och bostadsköerna måste bort.

  Trygghet genom hela livet!