• Motion- Utarbeta och fastställa en lokalhandlingsplan för suicidprevention

  I maj 2020 besvarades en interpellation från Kristdemokraterna i Sandviken där en av frågorna var om kommunen utarbetat en lokal handlingsplan för att motverka suicidprevention.

  Ifrån interpellationssvaret kan man läsa följande: ”Nej det finns ingen lokal handlingsplan framtagen.” ”Åtgärder att förebygga och motverka psykisk ohälsa står på agendan inom samtliga av förvaltningarna kunskap-, omsorgs- samt individ- och familjeomsorgsförvaltningarna men har inte fokus på kommunmedborgare...

 • Motion – Markanvisningar för medborgarförslag

  Önskemål om att Sandvikens kommun anlägger utegym och hundrastgårdar, är några av de vanligaste medborgarförslagen. De flesta avslås med hänvisning till en ansträngd ekonomi. Vid kommunfullmäktige i februari, informerade rektor Ylva Fältholm om Högskolans goda samarbete med företag i regionen. Rubriken var ”samarbete en väg till framgång”. Då väcktes min tanke. Ge utrymme för de lokala företagen och för civilsamhället att bidra till kommunens utveckling.

  Läs mer

 • Interpellation- Lokal handlingsplan för suicidprevention

  Till Individ- och familjeomsorgen

  Lokal handlingsplan för suicidprevention

  Region Gävleborg har ansvar för att samordna det regionala arbetet med suicidprevention, det vill säga att förebygga självmord. För oss kristdemokrater är detta en oerhört viktig fråga. Att kämpa för att skydda varje människoliv måste vara en självklarhet för oss alla. Vi måste ta den psykiska ohälsan på största allvar oavsett åldersgrupp. Därför är det nödvändigt att vi ser till att få denna fråga högr...

 • Motion- Bostad först som norm

  MOTION OM ATT INFÖRA BOSTAD FÖRST SOM NORM I KOMMUNENS HEMLÖSHETSARBETE

  Vid hemlöshet används av tradition ofta den så kallade trappstegsmodellen eller boendetrappan. Den hemlöse personen måste kvalificera sig steg för steg via tillfälliga boende och träningslägenheter, för att längst upp i trappan få ett eget hyreskontrakt. Om personen exempelvis återfaller i missbruk, missar möten med socialförvaltningen eller avviker från behandling faller personen tillbaka till det första trappst...

 • Interpellation – Dyslexiutredningar ?

   

  Interpellation  –  Besvaras vid KF i September 2020

  Till kunskapsförvaltningens ordförande Lars Karlsson Regionen slutar med dyslexiutredningar för barn Region Gävleborg har meddelat att de bestämt sig för att helt upphöra med dyslexiutredningar. Deras arbetsområde för logopeder ändras och ska rikta in sin verksamhet mer på barn med språkstörningar och sluta göra dyslexiutredningar för barn upp till 17 år. Med anledning av detta vill vi kristdemokrater få svar på ...

 • Namnändring av Stadshuset

  Foto:Nille Wiklander Motion

  Det pratas mycket om sammanhållning av hela kommunen, det vill säga tätort och landsbygd. Det kommunala förvaltningshuset kallas idag ”Stadshuset” och bör därför namnändras för att motsvara begreppet sammanhållning.

  Undertecknad föreslår därför Att kommunfullmäktige beslutar ändra namnet till ”KOMMUNHUSET” samt Att förvaltningsbyggnadens skyltar byts ut. Leif Jönsson Kristdemokraterna Sandviken Motionen avslogs vid kommunfullmäktige ...
 • Fråga – Skola 2025

  Vid kommunfullmäktige den 16 september 2019 svarade Lars Karlsson (S) ordförande i kunskapsnämnden på Nille Wiklanders (KD) frågor angående utredningen skola 2025.

  Läs frågorna och svaren här:

  Bakgrund Under våren 2019 presenterades utredningen Skola 2025. Dialogmöten för alla medborgare hölls under maj månad. Och därefter specifikt för skolpersonal och elever..

  Här är ett par citat från anteckningar från dialogerna. 

  ”Kommer politikerna att rösta om “utredningen...

 • Mindre barngrupper i förskolan

  Sommarsemestrarna går mot sitt slut. För många föräldrar innebär det tyvärr en klump av oro i magen. Trots många fagra löften om mindre barngrupper i våra förskolor kvarstår problemen. Särskilt allvarligt är det för de allra minsta barnen som riskerar att drabbas av en stress som leder till koncentrations- och inlärningssvårigheter.

  Enligt Skolverket består varje småbarnsgrupp (1-3 år) i förskolan i genomsnitt av 12 barn. För 4-5-åringar är den genomsnittliga gruppstorleken 15 barn. ...

 • Ligger Sandvikens gymnasieskola i fas med antalet elever?

  Den frågan kan man ställa sig när det kommer signaler från Sandvikens grundskolors Studie och yrkesvägledare där man berättar att elever med behörighet inte får plats inom gymnasieskolan. Vissa elever får inte plats på den utbildning man sökt utan slussas istället över till andra program som överhuvudtaget inte stämmer överrens med elevens önskemål eller förmågor. Elever som kämpat för att nå meritpoängen till ett visst program och klarat detta, kanske med hjälp av sommarskola, får ...

 • Vi skapar en tryggare kommun

  Vi skapar en tryggare kommun Förebyggande insatser för en bättre framtid!

  Kristdemokraterna i Sandvikens kommun har genom idogt arbete i nämnder och styrelser kunnat genomföra en stor del av sin politik under den gångna mandatperioden. Detta arbete skall fortsätta. Vi står alltid på de svagas sida och låter ingen lämnas efter. Våra politiker har erfarenheter från många yrkesområden i samhällets tjänst. Det är dags att jobba förebyggande i vår kommun och därför införs på vårt förslag fältso...