• Motion smuggling av hundar och djur

  Motion till Rikstinget 2023

  Politisk handling krävs för att stoppa smuggling av hundar/Djur

  Trots omfattande informationskampanjer från olika instanser och medier så fortsätter smugglingen av djur framförallt hundar till Sverige vara högst i norden. Svenska kennelklubben skrev i en pressrelease att den 31 januari dömdes tre Halmstadbor till fängelsestraff för att ha tjänat miljonbelopp på att smuggla in minst 69 valpar under 2019 och 2020. Samma dag släppte Tullverket statistik som visade att hundsmugglingen ligger kvar på rekordnivåer. Vi som försöker informera valpköpare ligger ständigt steget efter. Nu måste våra politiker kliva in och ta ansvar för att stoppa smuggelhundarnas lidande.

  Efterfrågan på hundar under pandemin och de pengar som kunde tjänas, gjorde att smuggling av
  valpar hamnade på de kriminellas radar. Nu har efterfrågan på hundar sjunkit men Tullverket
  fortsätter att stoppa hundar på höga nivåer. Förra året hindrades 552 hundar från att komma in i
  Sverige, upp från 523 under 2021. I siffran ingår visserligen en del hundar från Ukraina, som har satts i hemkarantän, men som jämförelse kan nämnas att året före pandemin stoppade Tullverket 200 hundar vid gränsen. Smugglarna köper upp valpar t ex i Polen, Bulgarien, Ungern, Rumänien och Serbien, och de fraktats sedan långa sträckor instängda i burar eller dolda i trånga håligheter i bilar. Uppfödda i misären på en valpfabrik och tagna för tidigt från sina mammor, har många valpar inte haft en chans att överleva.

  Idag vet de flesta i Sverige att man t ex inte ska köpa en valp på en parkeringsplats, eftersom risken då är stor att det är fråga om en smuggelhund. Den här informationen har spridits av myndigheter som Jordbruksverket, länsstyrelserna, Tullverket och polisen samt av intresseorganisationer som Svenska Kennelklubben och av veterinärer. Både smuggling och köp av smuggelhund är brottsliga handlingar.

  Ett skäl till att verksamheten kan fortsätta är att smugglarna också läser informationen och anpassar sig. Köparen ska t ex alltid be att få se tiken och då lånas en tik in för att spela mamma. Ett fenomen som dykt upp, och som även Tullverket rapporterade om, är att man istället börjat importera dräktiga tikar. Enligt svensk lag får inte dräktiga tikar transporteras med bil längre än fem mil inom två veckor före beräknad valpning.

  Riksdagen fann förra året problemet med smuggelhundar så allvarligt att tre tillkännagivanden
  relaterade till området, riktades till den dåvarande regeringen. Dessa omfattade:
  att Tullverket även i fortsättningen bör ha möjlighet att stoppa fordon för att söka efter hundar
  att veterinärer ska ges möjlighet att anmäla misstanke om illegal införsel av hundar och andra
  sällskapsdjur insatser mot organiserad smuggling av sällskapsdjur där Jordbruksverket bör ges i uppdrag att tillsammans med Tullverket, länsstyrelserna, Skatteverket och Försäkringskassan identifiera och stävja organiserad smuggling av hundar och andra sällskapsdjur.
  Det går inte att förlita sig på att vi enbart ska kunna informera bort problemet. Nu krävs det politisk handling för att stoppa det systematiska djurplågeri som hundsmuggling innebär. Våra
  riksdagsledamöter har redan identifierat flera förslag till handling. Det är dags att det tas på allvar från ord till handling.

  Partistyrelsen ombedes arbeta för
  Att det finns stationerat permanent team av polis och Veterinär vid gränsövergångarna som gör
  riktade insatser samt sänder signaler till smugglarna att det är ökade kontroller och tillslag samt att man förkortar djurens lidande och att allvarliga smittor inte förs vidare in i landet.

  Sandviken, februari 2023
  Jeanette Forsén