• Kommunfullmäktige, nämnder och partistyrelse

  Kommunfullmäktige
  Rebekka Markström – ledamot
  Jeanette Forsén – ledamot
  Gisela Drugge – ersättare
  Leif Jönsson – ersättare
  Nämnder
  Kommunstyrelsen – ledamot Jeanette Forsen. Ersättare Leif Jönsson.
  Oppositionsråd – Jeanette Forsen
  Arbetslivsnämnden – Ledamot Leif Jönsson, ersättare Benjamin Nordström
  Individ- och familjeomsorgsnämnden – Ledamot Rebekka Markström, ersättare Leif Jönsson.
  Kultur- och fritidsnämnden – Ledamot Jeanette Forsen, ersättare Gisela Drugge.
  Omsorgsnämnden – ledamot Rebekka Markström, ersättare Hans Forsen.
  Kunskapsnämnden – Ledamot Daniel Leifsson.
  Valnämnden – Hans forsen, ersättare Benjamin Nordström
  Sandviken Stadshus AB – Daniel Leifson, ersättare Leif Jönsson
  Göransson Arena AB – ersättare Gisela Drugge
  Gästrike återvinnare – ersättare Leif Jönsson
  Gode män med sakkunskap i tätortsförhållanden – Jeanette Forsen.
  Partistyrelsen
  Jeanette Forsen – ordförande
  Leif Jönsson – Vice ordförande
  Benjamin Nordström
  Gisela Drugge
  Daniel Leifson
  Hans Forsen – ersättare
  Rebekka Markström – ersättare