• Motion om barnpornografibrott

  Motion till Kristdemokraternas riksting 2023

  Förtydligande tillägg om barnpornografibrott

  I en rapport av barnrättsorganisationen Ecpat är det tydligt att poliser och åklagare gör olika
  bedömningar när det gäller barnpornografibrott. Rapporten ”I gråzonen” visar att några poliser och åklagare bedömer en bild på en naken flicka på en strand som barnpornografibrott medan andra inte delar den bedömningen, även om bilden har en sexualiserad titel eller rubrik. Detta pekar på behovet av ett förtydligande i lagstiftningen. Alla ska stå lika inför lagen och det ska inte spela någon roll vilken polis eller åklagare som har hand om fallet. Ett barn har samma rätt till upprättelse oavsett vem som råkar få fallet på sitt bord. Barn bör alltid skyddas från att vara en del av sexuella kontexter.

  Även om många människor ser nakna barn på en strand som ett uttryck för en glädjefylld
  semesterstund, finns det andra som ser något annat – en sexuellt laddad bild. Från detta har barn rätt att skyddas. Givetvis kan det finnas föräldrar som vill ta kort och bevara ett roligt semesterminne, men det finns ingen anledning för människor att ha bilder på främmande nakna barn. Bilder på exempelvis en strand bör tas med sådan hänsyn att de tas från en sådan vinkel att främmande nakna barn ej kommer med på bilden. Bilder på främmande nakna barn bör således alltid omfattas av barnpornografilagen även om barnet på bilden inte är sexualiserad eller poserar pornografiskt. Alla bilder på nakna barn som lagras, behandlas eller hanteras med annat pornografiskt innehåll bör omfattas av barnpornografilagen, även om det inte är ett främmande barn.

  Vi måste ta tydlig ställning mot barnpornografi och ge våra barn och unga rätt till skydd från alla
  former av sexuell exploatering. För att ge barnen det skydd de förtjänar anser jag att en utredning skall tillsättas med följande direktiv:
  Undersöka möjligheten att förändra lagstiftningen så att den omfattar bilder på främmande nakna barn, oavsett om bilderna är tagna i en miljö där man naturligt kan vistas naken, som på exempelvis en badstrand. Bilderna ska omfattas av barnpornografilagen även om barnet inte poserar sexuellt.

  Undersöka möjligheten att förändra lagstiftningen så att barnpornografilagen även omfattar bilder på nakna eller delvis nakna barn där könsorgan, rumpa eller flickors bröstkorg är synliga. Detta skall gälla även om bilderna i sig inte är pornografiska om de lagras, behandlas eller hanteras med övrigt pornografiskt innehåll. Denna regel skall gälla även om det inte är fråga om ett främmande barn.

  Därför yrkar jag att Rikstinget beslutar att uppdra till partistyrelsen att verka för:
  Att en utredning tillsätts som med ovanstående direktiv ska se över rådande lagstiftning angående barnpornografibrott.

  Rebekka Markström, Sandviken. 2023-02-13