• Inspirationskväll om integration

  Igår höll Kristdemokraterna i Stockholms stad en inspirationskväll anordnad av Ofelia Namazova (KD). Temat för kvällen var integrationspolitik och vi hade bjudit in två talare som skulle bidra med idéer för möjlig politikutveckling inom området.

  Paki Holvander, demokrati- och mångfaldsstrateg i Södertälje kommun, talade på temat ”När är man färdigintegrerad” och Andreas Johansson Heinö, Timbro, statsvetare och forskare vid Göteborgs universitet, om ”hur mycket mångfald tål demokratin” ...

 • Länsstyrelsen och KD överens om Nobelcentret

  Länsstyrelsen skriver i sitt remissutlåtande om Nobelcentret på Blasieholmen att det är positivt att området kan användas för en ny publik byggnad. Samtidigt har man synpunkter på att Nobelcentret blir alltför dominant och riktar kritik mot byggnadens utformning, bland annat vad gäller takavslutet.

  Länsstyrelsens syn på Nobelcentret överensstämmer väl med den linje Kristdemokraterna har drivit.

  – Kristdemokraterna stödjer förslaget om att bygga ett Nobelcenter på Blasieholmen. S...

 • Alliansmöte på Bromma flygplats

  Igår höll Alliansen i Stockholms stadshus ett gemensamt gruppmöte inför kommunfullmäktiges sammanträde måndag 20/4. Mötet ägde rum på Bromma flygplats och inleddes med en genomgång av Swedavia om flygplatsens verksamhet och betydelse för hela Sverige. 2014 slogs ett nytt resenärrekord med närmare 2,4 miljoner resenärer på flygplatsen.

  Igår lämnade även Alliansen in en gemensam motion där vi begär att regeringen avbryter utredningen om nedläggning av Bromma flygplats och stoppar planern...

 • Lämna inte walk-over mot islamistisk extremism

  Idag skriver Caroline Szyber och Erik Slottner i Expressen om hur Stockholm och Regeringen kan motverka islamistisk extremism.

  Debbatartikeln kan läsas här Pressmeddelande finns tillgängligt här

 • Möte med Bromma demensteam

  Idag besökte Erik Slottner och Britt Westerlind Bromma demensteam som är en del av stadsdelens hemtjänst. All personal är utbildad inom demensvård. Enheten har flera Silviasystrar (undersköterskor som är specialiserade i demensvård). Bromma demensteam tilldelades 2009 Svenskt Demenscentrums och Demensförbundets pris för bästa demensteam i hemtjänsten.

 • Besök i Farsta och Hökarängen

  Idag besökte Erik Slottner och Britt Westerlind Hökarängens hemtjänst och Humana hemtjänst, två bra privata verksamheter som illustrerar hur fel majoriteten har då den på rent ideologiska grunder genomför återkommunaliseringar. Erik och Britt hann även med ett besök hos Äldreförvaltningen (bild) som nyligen har flyttat från Swedenborgsgatan till Farsta. De fick se förvaltningens nya lokaler och samtalade om äldreomsorgen i staden.

 • KF 30/3: Kajer, bryggbad och Slussen

  Den 30/3 höll kommunfullmäktige i Stockhoms stad sammanträde, där Erik Slottner och Sofia Modigh (KD) deltog. Erik ställde två frågor till majoriteten i samband med frågestunden. Den första frågan gällde Socialdemokraternas besked om Slussen. I helgen gav Socialdemokraterna efter ett extrainsatt möte grönt ljus för att gå vidare med nya Slussen. Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) framhöll i medierapporteringen om beslutet att Slussenbygget kan komma igång först 2016. Erik frågade varför det...

 • Riva eller bevara annexen?

  Ska annexen intill Patent- och Registreringsverkets tegelbyggnad på Valhallavägen, Östermalm, rivas eller bevaras? Erik Slottner (KD) förordar att de rivs och ersätts med vackrare arkitektur, vilket också öppnar upp för fler bostäder på platsen.

  Läs mer i ett pressmeddelande här

  DN skriver också kort om frågan i dagens tidning.

  Foto: Scharlotte Peppare

 • Samtal med bostadsgeneralen

  Igår träffade KF-gruppen (ledamöter och ersättare i stadens facknämnder) Torleif Falk, Stockholms nya byggeneral. Han ska samordna arbetet med att bygga fler bostäder och hitta brister och utvecklingsområden. Byggeneralen leder en nybildad genomförandegrupp där även representanter för trafikkontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen ingår. Gruppen blir direktlänken mellan stadens förvaltningar, den politiska organisationen och bygg- och bostadsbolag.

  ...
 • Integrationssamtal i Nacka

  Idag besökte Erik Slottner Nacka för att få information om hur kommunen arbetar med integrationsfrågor. Nacka har lyfts som en förebild vad gäller arbetet med integration, se till exempel denna rapport från Almega. Nacka har bland annat infört en jobbpeng där den enskilde väljer mellan olika jobb- och utbildningsexperter, som utför bland annat coachning och utbildning. I Nacka får dessutom alla som vill läsa på Komvux. Sammantaget läser fyra procent av invånarna i Nacka på Komvux. Resultatet ...