Välkomna markeringar från Hägglund i Almedalen

kd_almedalen_banner

Under valet 2010 hade Kristdemokraterna ett stort problem: Otydlighet. Ingen av oss företrädare kunde egentligen svara på frågan om vilka frågor som var våra viktigaste. Med det i åtanke har Almedalsveckans besked ifrån Hägglund och partiledningen varit mycket välkomna. Förutom ett fortsatt fokus på värderingsfrågor och samhällsgemenskap så talades det om en fortsatt sänkning av skatten för pensionärer, införandet av en klassikerlista (kulturkanon)i skolan, ett femte jobbskatte-avdrag och ett tydligt nej till kvotering både av familjeförsäkringen och av platserna i bolagsstyrelser. Vilken/vilka av dessa som blir partiets huvudfrågor inför de båda valen återstår att se. Bland de områden som lyftes var det dock framförallt tre områden där jag särskilt uppskattade Hägglunds utspel.

Mindre barngrupper i förskolan | Den svenska förskolan är mycket populär och ett viktigt komplement för att familjepusslet ska fungera för föräldrar som arbetar eller studerar. Idag har dock allt för många barngrupper blivit så stora att det upplevs vara ett problem både för barnen och personalen. Allt för ofta hörs det uppgivet ifrån personal att de har svårt att hinna ge varje barn så mycket tid som de behöver, och att den pedagogiska verksamheten påverkas i den grad att det allt mer handlar om barnpassning. Det är en utveckling som vi måste sätta stopp för. Hägglunds konkreta förslag på hur staten ska kunna hjälpa kommunerna att minska barngrupperna i förskolan är därför troligtvis en av vår tids viktigaste familjepolitiska satsningar.

Ett mindre klåfingrigt EU | Kristdemokraternas dag i Almedalen bjöd på tydliga markeringar mot EU:s klåfingrighet i allmänhet och till försvar för det svenska snuset och våra regionala flygplatser i synnerhet, något som aldrig kan upprepas för många gånger. Detsamma gäller de tydliga markeringarna mot en EU-skatt och ett absolut nej till att ens överväga medlemskap i EMU under all överskådlig framtid. – Kristdemokraterna är det EU-realistiska alternativet.

Ett försvar som heter duga | NATO-diskussionen är enligt mig ett villospår som vi inte bör lägga någon kraft på. Istället bör vi fokusera på hur vi ska kunna återskapa det slaktade svenska försvaret. Partiet har nyligen presenterat en försvars-och säkerhetspolitisk rapport med utgångspunkten att försvaret av Sverige är ett allmänintresse (inte ett särintresse som (M) hävdar) och att ett fokus i den Kristdemokratiska försvars- och säkerhetspolitiken att försvaret ska dimensioneras och utformas med utgångspunkt att kunna försvara Sverige som nation.

Hägglund följde upp detta i sitt tal och underströk, med utveckligen i Ryssland, cyberattacker, terrorism och rapporterna om Sveriges bedrövliga försvarsförmåga i åtanke, att en logisk följd av detta är att försvarsanslag kommer behöva utökas. Det är mycket glädjand då en av statens grundläggande uppgifter är att skydda vårt lands suveränitet, medborgarna, statsskicket och vårt lands rätt att själva forma vår rättsordning och kultur. – Kristdemokraterna är det försvarsvänliga alternativet.

Slutsats
Med fokus på dessa tre områden samt lag och ordning (trygghet för gamla och unga på gator och torg), landsbygdsutveckling (hela Sverige ska leva) och värderingsfrågorna så kan vi på allvar ta upp kampen mot Sveriges liberala och socialistiska krafter för ett mänskligare Sverige med mer etik och moral och sunt förnuft.

Christopher Dywik
Ordförande & Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun


Vad händer med sjuka barns behov av undervisning och läxhjälp?

Interpellation till Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Jonas Hellberg (S)

Kalmar kommun har genom Barn- och ungdomsförvaltningens försorg tackat nej till så kallade SIS-medel som är öronmärkta pengar från staten för undervisning och läxhjälp till sjuka barn och för samverkansinsatser mellan landstingsteam/sjukhusskola och hemskola.

Ca 80% av lärartjänsterna bekostas av SIS-medel. På riksnivå förs diskussionen om att dessa medel helt bör täcka kostnaderna för denna verksamhet. Trots det vill Barn- och ungdomsförvaltningen skära ner lärartätheten med 50% och därmed lägga nivån långt under jämförelsekommunerna Halmstad, Växjö, Kristianstad!

Med anledning av detta undrar jag:

– Är det verkligen majoritetens intentioner att tacka nej till dessa öronmärkta pengar (424 000kr/år) ifrån staten för undervisning och läxhjälp av sjuka barn?

– Hur menar majoriteten att sjuka barns behov av kontinuerliga studier ska tillgodoses när lärartätheten skärs ner med 50%?

Christopher Dywik
Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar


Dags för en familjecentral i Lindsdal!

Familjecentralerna fyller en viktig funktion i samhället. Där kan föräldrar utbyta erfarenheter, få stöd, hjälp och gemenskap med andra föräldrar. Där samverkar öppen förskola, socialtjänst, mödrahälsovård och barnhälsovård i gemensamma lokaler för att utifrån familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar.

kinderzeichnung familie mit haustieren

I norra delen av Kalmar kommun saknas det tyvärr en familjecentral. Lindsdal, Läckeby och Rockneby som är den snabbast växande tätorten i kommunen står tyvärr, trots många barnfamiljer, utan en familjecentral.

Inför valet 2010 gjorde Socialdemokraterna en stor sak av att de skulle se till att en familjecentral stod klar i Lindsdal 2011. Vid valet 2010 gick Socialdemokraterna starkt framåt och fick majoritet i både landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i Kalmar. Det har snart gått tre år och det är fortfarande tyst i frågan.

Nu tycker vi att det är hög tid att gå ifrån ord till handling och skapa en familjecentral i Lindsdal!

Skriv på uppropet för en familjecentral i Lindsdal på länken i höger hörn (låt sidan ladda klart så går det att klicka på bilden av familjen i högermarginalen).


Linnéuniversitetets placering

I dagarna har det skrivits i tidningarna och sociala forum om Samhällsbyggnadsnämnden beslut att skicka ut detaljplanen för Kalmar hamn på samråd. Här är vår kommentar till beslutet.Vi Kristdemokrater anser att ett starkt och livskraftigt företagsliv är nyckeln till att trygga en fortsatt välfärd. Därför är det också oerhört viktigt att vi ifrån politiskt håll lyssnar på och slå vakt om Kalmar hamn och skapar sådana förutsättningar att Kalmar Lantmän och andra företag som verkar i, och är beroende av hamnen får goda möjligheter att bedriva och utveckla sin verksamhet.

Dahlströms arkitekters förslag för en placering av Linnéuniversitetets vid Norrgård / västra malmen

– Det ingen hemlighet att KD förordar en placering vid Norrgård/Västra Malmen enlig det förslag som Dahlströms arkitekter har ritat upp. Det skulle uppfylla kraven på central placering, statsintegrerat universitet, expansionsmöjligheter för universitetet, närhet till studentbostäder (och fler är på gång i området), säker väg, möjliggör ett tydligt landmärke för universitetet(15 våningar) och framförallt tryggar placeringen en framtida expansion för näringslivet i Kalmar hamn.

– Men det innebär inte att vi inte kan låta processen med samråd gå vidare(alla korten på bordet i det här läget). När beslutet om vart kommunen bör anvisa universitetet så ska vi ha alla olika förslag på bordet med konsekvensbeskrivningar etc.

– Då är vi också övertygade att fler kommer inse olämpligheten i att trycka in 6 000 elever och 800 lärare utmed en väg för farligt gods där bullernivåerna redan i dagsläget bedöms vara på gränsen.

/ Christopher Dywik, gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar


Ännu en brand i Berga – dags för nytänk

dywik i berga

Under slutet av förra veckan var det många av oss som med besvikelse kunde konstatera att det brinner ute i Berga igen (vid Funkaboskolan). Kanske är det så att vi inte löser de problemen som finns där med att enbart bygga en multiarena?

Kanske krävs det att föräldrarna tar ansvar för sina barn, och där det behövs, att vi stödjer föräldrarna i sin föräldraroll.

Kanske är det också dags att vi som samhälle slutar sända ut tycka-synd-om-signaler om Berga och ungdomarna som bor där. Att vi slutar måla upp självuppfyllande profetior om hur dåligt området är.

Det är dags att börjar tala om ansvar, om att det är möjligt att av egen kraft skapa något gott, att påverka sin situation, att nästan allt är möjligt i Sverige – men bara om man kämpar.

Och att det inte ett svaghetstecken att fråga efter hjälp, det säger kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.


När får vi se en familjecentral i Lindsdal?

Enkel fråga till kommunalrådet Anette Lingmerth (S)

Familjecentralerna fyller en viktig funktion i samhället. Där kan föräldrar utbyta erfarenheter, få stöd, hjälp och gemenskap med andra föräldrar. Där samverkar öppen förskola, socialtjänst, mödrahälsovård och barnhälsovård i gemensamma lokaler för att utifrån familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar.

I norra delen av Kalmar kommun saknas det dessvärre en familjecentral. Lindsdal, Läckeby och Rockneby som är den snabbast växande tätorten i kommunen står tyvärr, trots många barnfamiljer, utan en familjecentral.

Inför valet 2010 gjorde Socialdemokraterna en stor sak av att de minsann skulle se till att en familjecentral stod klar i Lindsdal 2011. Vid valet 2010 gick Socialdemokraterna starkt framåt och fick majoritet i både landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i Kalmar. Det har nu gått över två år och det är fortfarande tyst i frågan.

Med anledning av det vill jag ställa följande fråga:

– När kommer Socialdemokraterna att infria sitt vallöfte om en familjecentral i Lindsdal?

Christopher Dywik
Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar


KD-ledare fick sin identitet stulen

Pressmeddelande Kalmar 2013-04-22

Under lördagen fick Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik sin identitet stulen av någon som skaffat kreditkort i hans namn hos IKANO-banken och sen shoppat loss på IKEA och SIBA.

– Jag är mycket irriterad just nu. Jag har fått ägna hela förmiddagen åt att sitta i telefonköer och prata med polisen och diverse kreditbolag. Jag har inte blivit av med några ID-kort så troligtvis handlar det om falsklegg, eller att man inte på ett korrekt sätt har kontrollerat ID.

– Det är svårt att säga om det har med mitt politiska engagemang att göra eller ej. Men liknande saker har drabbat folkvalda på andra håll i Sverige. I vilket fall som helst kan jag konstatera att det behövs mer etik och moral i Sverige. Det finns tyvärr alldeles för många människor som inte kan skilja på rätt och fel, som hellre stjäl ifrån andra än att jobba hårt, spara och göra rätt för sig.

– Om man drabbas så kan man spärra sitt personnummer hos Upplysningscentralen för att slippa fler otrevliga överraskningar och givetvis polisanmäla det hela.

För mer information:

Christopher Dywik
Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar

Mobil: 073-18 06 887

hemsida:[ http://dywik.com]
[ http://www.kalmar.kristdemokraterna.se ]


Kristdemokraterna i Kalmar lanserar ny hemsida

Pressmeddelande 2013-04-17

Under torsdagen kommer Kristdemokraterna i Kalmar, som ett led i att bli mer lättåtkomlig för gemene man, att lansera en ny hemsida. Kalmar.kristdemokraterna.se är vårt viktigaste skyltfönster för vår politik och då måste den både vara lättorienterad och informativ, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Det här är ett led i mitt arbete att göra Kristdemokraterna i Kalmar mer synliga. Jag har sedan länge arbetet mycket för att vi inte ska sitta inne i konferensrum och ”gömma” oss utan vara ute där folk rör sig. Dels handlar det om att vara med vid olika sorters medborgardialoger och synas ute bland folk vid evenemang men också om att synas på sociala medier.

– Jag har sedan tidigare jobbat mycket via sociala medier som Facebook, Twitter och min blogg Dywik.com för att belysa det hårda arbete som vi gör. Nu tar vi ett nästa steg i att bli mer tillgängliga även på nätet. Att byta ut vår hemsida, som inte har varit den snyggaste och mest användarvänligaste, till en enklare och betydligt mer lättorienterad sida är ett naturligt steg i detta arbete. Den nya blåa-designen är också tänkt att förstärka partiets profil som DET borgerliga alternativet, avslutar Dywik.

För mer information:

Christopher Dywik
Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar

Mobil: 073-18 06 887

hemsida:[ http://dywik.com ]
[ http://www.kalmar.kristdemokraterna.se ]


Årets Vitsippepris till Ljungby Hembygdsförening

Pressmeddelande Kalmar 2013-04-08

BildStartsida.jpg

Genom sitt arbete med att skapa en Hembygdsgård i Ljungbyholm har Ljungby Hembygdsförening visat att det är möjligt att även med små resurser uträtta stordåd som är till gagn både för de som lever idag men också för framtida generationer.

Det säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik i samband med att han räckte över Vitsippepriset till föreningens ordförande Lisbeth Svensson vid föreningens årsmöte i söndags.

– Vi vill genom detta pris uppmuntra och uppmärksamma hembygdsrörelsen som helhet för sitt viktiga men ofta bortglömda arbete.

Hembygdsrörelsen utgör genom sitt viktiga arbete att förvalta, levnadsgöra och föra vidare kunskapen om tidigare generationer och deras värv, en av de viktigaste krafterna för att upprätthålla och stärka länken över generationsgränserna, vilket är en förutsättning för en stark samhällsgemenskap och en sund samhällsutveckling, avslutar Dywik.

Information om Vitsippepriset:
Vitsippan är symbolen för Kristdemokraterna. Vår för hand tecknade vitsippa talar om enkelhet, äkthet och samtidigt mänsklig ofullkomlighet, men också att mitt i denna ofullkomlighet uträttar människor stordåd – ofta I det tysta. Kristdemokraterna i Kalmar kommun delar varje vår ut Vitsippepriset för att uppmuntra och uppmärksamma personer eller föreningar som särskilt har utmärkt sig och genom sitt arbete verkat i denna anda.

För mer information:

Christopher Dywik
Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar
Mobil: 073-18 06 887

hemsida:http://dywik.com
www.kalmar.kristdemokraterna.se


Dywik: Jag gratulerar Intressegruppen För Linneuniversitetet


Pressmeddelande Kalmar 2013-03-05

I dagens tidning rapporterades det att Intressegruppen För Linneuniversitetet har lyckats samla in 5 000 underskrifter för en folkomröstning kring Linneuniversitetets placering vid Ölandshamnen, vilket innebär att frågan måste lyftas politiskt.

Jag gratulerar Intressegruppen För Linneuniversitetet för en fantastisk bedrift. Det är ett inte en enkel sak att få med sig 10 % av en kommuns röstberättigade. Det är mycket glädjande att det finns en sådant stor engagemang och omsorg av vår stad och vår hamns utveckling.

Det är ingen hemlighet att Kristdemokraterna är motståndare till såväl en placering vid Ölandshamnen som vid Brofästet. Vi är allvarligt oroliga över hur en eventuell placering vid dessa båda platser skulle påverka näringslivet som i dagsläget bedriver verksamhet där. En placering av Linneuniversitetet vid Ölandshamnen skulle t ex på ett mycket beklagligt sätt hämma en framtida expansion av den anrika hamnverksamhet i Kalmar. Och på så sätt hota Kalmars roll som hamnstad på längre sikt.

Vi kristdemokrater förordar istället en placering av Linneuniversitetet vid Norrgård enligt det förslag som Dahlström arkitekter har utrett och ritat upp. Det säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik och fortsätter:

Vad gäller folkomröstningen som sådan så är jag dock inte beredda att stödja detta. Folkomröstningar bör användas sparsamt och enbart i större principiella frågor. Det är viktigt att det inte går inflation i folkomröstningar och krav på dessa.

Folkomröstningar är tidskrävande och kostsamma. Och de är dessutom enbart rådgörande. Nuvarande kommunledning har tyvärr deklarerat att man INTE kommer vika ifrån sin nuvarande linje. Bästa sättet att påverka Kalmars utveckling är att byta politiskt styre i kommunen, avslutar Dywik.