• Öka tryggheten för ambulanspersonalen

  Vid utryckning kan ambulanspersonal möta personer som utsätter dem för hot och våld. Detta är ett allvarligt problem, men ambulanspersonalen har i dag inte rätt att i förväg få veta ifall de skickas till en adress där det befinner sig en person som tidigare varit våldsam. Generellt finns denna information hos polisen, men sekretessregler hindrar polis och sjukvård till det informationsutbyte som skulle kunna skydda ambulanspersonalen och bidra till att de kan utföra sitt arbete på bästa sätt....
 • Kristdemokraterna i Region Stockholm presenterar en budget med fokus på att förebygga cancer

  Varje år drabbas cirka 8 000 kvinnor av bröstcancer. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste åren. Idag överlever nära nio av tio som drabbas. Ju tidigare upptäckten görs desto större möjlighet att överleva. Därför är det av största vikt att få så många kvinnor som möjligt att delta i mammografiundersökning. Idag erbjuds mammografi från det att en kvinna fyllt 40 år till dess att hon är 74 år, vilket är Socialstyrelsens riktlinjer.

  Många kvinnor är friska och aktiva ...

 • Att ta hem 1177 i egen regi blir kostsamt

  Vänsterstyret i Stockholm vill satsa mer pengar på en tillgänglig primärvård och samtidigt driva 1177 i egen regi.

  Jag skriver en replik på debattinlägg från V där de framför flera felaktiga och ogrundade påståenden. Deras resonemang är ologiskt. Att ta hem 1177 i egen regi blir dyrt och kommer bland annat kräva ny teknikutveckling och att 250 sjuksköterskor anställs samtidigt som vår region redan lider brist på personal. Det skulle försvåra för personalen att följa regionens riktlinje...
 • 25 november är Internationella dagen mot våld mot kvinnor

  Kristdemokraterna i Region Stockholm kommer aldrig ge upp kampen mot våldet mot kvinnor. Därför var vi bland annat med och initierade den akutmottagning för våldtagna på Södersjukhuset som funnits sedan 2005. Och vi ser behovet av att utveckla och sprida den unika kunskapen som finns där på mottagningen sedan öppnandet. Mottagningen tar emot en stor andel av de patienter som varit utsatta för sexuella övergrepp, drygt 800 patienter varje år.

  Kristdemokraterna tillsammans med koalitions...

 • Kristdemokraterna i Region Stockholm presenterar en budget med fokus på äldre

  För Kristdemokraterna är det grundläggande att äldre ska åldras i trygghet och med värdighet. God vård och självbestämmande över sin vardag måste vara en självklarhet även under den senare delen av livet. Vi ser med oro på vänsterstyrets olika förslag att skära ner på valfriheten för äldre i sjukvården. De äldsta och mest sköra är viktiga för oss. Vi vill därför förbättra vårdkedjan för äldre och utöka uppdraget förstärkt utskrivning till samtliga geriatriska mottagningar i länet. Tan...

 • Kristdemokraterna i Region Stockholm presenterar en budget med stort fokus på barn

  Kristdemokraterna satsar tio miljoner kronor för att fler familjecentraler ska kunna öppna i vår region. En familjecentral bedriver verksamhet som är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande och riktar sig till föräldrar och barn. Genom familjecentralerna kan vi samla allt stöd som man behöver som barnfamilj och öka samarbetet mellan MVC, BVC, öppen förskola och kuratorer. Vi vill förebygga att barn och unga drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa.
 • Risk för mer fuskåkning med påstigning bak i bussar

  Det nya rödgröna styret i Region Stockholm vill införa påstigning genom bussarnas alla dörrar för att försöka öka framkomligheten och korta restider. Detta är dock inte helt oproblematiskt eftersom det gynnar fuskåkare. Något som redan är ett problem och orsakar inkomstbortfall i form av förlorade biljettintäkter. Västtrafik i Göteborg har redan provat detta men har misslyckats då fuskåkandet ökade och resulterade i förlorade inkomster, man har fått gå tillbaka till enbart påstigning...
 • Kristdemokraterna presenterar en budget i balans 2023

  Kristdemokraternas budget för Region Stockholm 2023 har ett starkt fokus på äldre och barn.

  Vi satsar också mer pengar, än det nya vänsterstyret, för att stärka vårdcentralerna. Kristdemokraternas oppositionsbudget är en budget i balans som ska stärka hälso- och sjukvården, utan att gå med ett planerat underskott, vilket vänsterstyret gör. Désirée Pethrus (KD), oppositionsregionråd i Region Stockholm Läs pressmeddelande: Kristdemokraterna presenterar en budget i balans 2023 | Kristde...
 • Kristdemokraterna presenterar en budget i balans 2023

  Kristdemokraternas budget för Region Stockholm 2023 har ett starkt fokus på äldre och barn och visar på ansvarsfulla satsningar på hälso- och sjukvården. – Kristdemokraternas oppositionsbudget är en budget i balans som ska stärka hälso- och sjukvården, utan att gå med ett planerat underskott, säger Désirée Pethrus (KD), oppositionsregionråd i Region Stockholm.

  En fungerande hälso- och sjukvård är välfärdens kärna. Därför gör vi flera viktiga satsningar och utredningar för att för...

 • Organiserad prostatacancertestning för att upptäcka fler cancerfall tidigt Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Drygt 10 000 män får diagnosen varje år. Lyckligtvis har dödligheten i prostatacancer minskat i takt med att allt fler upptäcks tidigt och vården utvecklas, men det är fortfarande cirka 2 300 män som dör varje år. Organiserad prostatcancertestning är ett viktigt steg i att upptäcka fler drabbade i ett tidigt skede. Därför har vi i Region Stockholm i år dragit...