• Kristdemokraterna presenterar en budget i balans 2023

  Kristdemokraternas budget för Region Stockholm 2023 har ett starkt fokus på äldre och barn och visar på ansvarsfulla satsningar på hälso- och sjukvården. – Kristdemokraternas oppositionsbudget är en budget i balans som ska stärka hälso- och sjukvården, utan att gå med ett planerat underskott, säger Désirée Pethrus (KD), oppositionsregionråd i Region Stockholm.

  En fungerande hälso- och sjukvård är välfärdens kärna. Därför gör vi flera viktiga satsningar och utredningar för att för...

 • Organiserad prostatacancertestning för att upptäcka fler cancerfall tidigt Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Drygt 10 000 män får diagnosen varje år. Lyckligtvis har dödligheten i prostatacancer minskat i takt med att allt fler upptäcks tidigt och vården utvecklas, men det är fortfarande cirka 2 300 män som dör varje år. Organiserad prostatcancertestning är ett viktigt steg i att upptäcka fler drabbade i ett tidigt skede. Därför har vi i Region Stockholm i år dragit...
 • Organiserad prostatacancertestning för att upptäcka fler cancerfall tidigt

  Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Drygt 10 000 män får diagnosen varje år. Lyckligtvis har dödligheten i prostatacancer minskat i takt med att allt fler upptäcks tidigt och vården utvecklas, men det är fortfarande cirka 2 300 män som dör varje år. Organiserad prostatcancertestning är ett viktigt steg i att upptäcka fler drabbade i ett tidigt skede. Därför har vi i Region Stockholm i år dragit igång ett pilotprojekt som riktar sig till män i 50-årsåldern. Under 2022-2024 bju...
 • I dag den 14 november på internationella Världsdiabetesdagen vill vi lyfta att diabetespatienter behöver utökat psykosocialt stöd. Tillgången till psykosocialt stöd i den svenska diabetesvården är, som på flera andra områden, inte tillräcklig. I en medlemsundersökning från Svenska Diabetesförbundet uppger 6 av 10 med diabetes i Region Stockholm, att deras livskvalitet påverkas negativt av sjukdomen. Hösten 2021 angav nästan hälften i samma grupp att de antingen har haft eller har beho...
 • 14 november – internationella Världsdiabetesdagen

  I dag den 14 november på internationella Världsdiabetesdagen vill vi lyfta att diabetespatienter behöver utökat psykosocialt stöd. Tillgången till psykosocialt stöd i den svenska diabetesvården är, som på flera andra områden, inte tillräcklig. I en medlemsundersökning från Svenska Diabetesförbundet uppger 6 av 10 med diabetes i Region Stockholm, att deras livskvalitet påverkas negativt av sjukdomen. Hösten 2021 angav nästan hälften i samma grupp att de antingen har haft eller har behov av psy...
 • Varför rycker vänsterstyret bort värdegrunden för hälso- och sjukvården?

  Instämmer med Stig Nyman, som varit Kristdemokraternas landstingsråd i Stockholm tidigare under 15 år. Bläddra och se hans inlägg! Värdegrunden består av en vision för en god hälso- och sjukvård, grundläggande värderingar samt hälso- och sjukvårdsetiska principer. Värderingarna följer hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, WHO:s och FN:s syn på hälsa och mänskliga rättigheter. Värdegrunden i korthet innebär: Hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för människovärdet och erbjuda ...
 • Vilka mer av sina vallöften tänker S bryta?

  Trots det höga tonläget under valrörelsen har Socialdemokraterna nu i den styrande mittenkoalitionen beslutat om att genomföra tidigare styrets förslag till strukturförändringarna av BUP. Detta med Vänsterpartiets stöd ska tilläggas. Det visar att Socialdemokraternas svartmålning av strukturförändringarna inte var någon genuin oro utan en del av en valkampanj med flera felaktiga påståenden. Den fråga som nu bör ställas till Socialdemokraterna är vilka mer av sina vallöften tänker man bryta?

 • November är internationell lungcancermånad

  Varje år får cirka 4 000 personer i Sverige diagnosen lungcancer. De flesta som drabbas av lungcancer är mellan 60 och 80 år. Historiskt har sjukdomen mest drabbat män, men i dag insjuknar allt fler kvinnor och rökning är den vanligaste orsaken till att man drabbas av cancer i lungorna.

  Lungcancer har under de senaste 20 åren ökat bland kvinnor. Screening är ett sätt att hitta tidig och botbar cancer hos personer som inte har några symtom. Lungcancer är den fjärde vanligaste cancersjuk...

 • Stort underskott i vänsterstyrets nya budget

  Nu är det nya vänsterstyrets budget presenterad. Budgeten är ett bevis på att de inte har någon insikt om att vi är på väg in i en lågkonjunktur med ett kärvt ekonomiskt läge. I stället budgeterar man 4,5 miljarder i underskott fram till 2024.

  Efter 16 år av goda resultat och en budget i balans, tog det bara tre veckor att presentera en budget med underskott.

  Läs vårt pressmeddelande i sin helhet:

  Stort underskott i vänsterstyrets nya budget | Kristdemokraterna Region Sto...

 • Att driva 1177 i egen regi försämrar kvaliteten

  Hittills i år har 1,9 miljoner stockholmare ringt 1177. 250 sjuksköterskor turas om att ge sjukvårdsrådgivning, där en tredjedel av samtalen resulterar i egenvård. Syftet när 1177 startade i regionen för ett 20-tal år sedan, på initiativ av Kristdemokraterna, var att utifrån ett patientperspektiv förbättra patientvägledning och hänvisning till rätt vårdnivå. Man ville också minska de icke medicinskt motiverade besöken på akuten. Att nå vårdcentralen kunde på den tiden ta flera dagar och närakut...