• I dag beslutar vi om schysta villkor för färdtjänstförarna

  Pressmeddelande den 12 mars 2015

  För första gången har förarnas villkor varit med på dagordningen inför en ny upphandling av färdtjänsten. I dag beslutar trafiknämnden om flera åtgärder för att höja kvaliteten på färdtjänsten.

  – Vi satsar särskilt på att förbättra språkkunskaper, lokalkännedom och bemötande i färdtjänsten. Alliansen beslutar också att vi ska arbeta för rimliga villkor för förarna i framtida upphandlingar när det gäller pensioner och försäkringar, säger Fredrik W...

 • BB Sophia får utökat uppdrag

  Pressmeddelande den 11 mars 2015

  BB Sophia kommer att få ta hand om tidigare förlossningar. På måndag beslutar Alliansen i landstinget att utöka förlossningsklinikens uppdrag så att den får ta emot mammor som föder i graviditetsvecka 32 i stället för vecka 37.

  – Vi behöver fortsätta att bygga ut förlossningsvården i Stockholm så att så många mammor som möjligt får föda på det BB de har valt. Alla undersökningar visar att BB Sophia har en bra verksamhet och att mammorna är väldig...

 • Vi vill bilda region av Stockholms län

  Pressmeddelande den 9 mars 2015

  Kristdemokraterna i Stockholm byter ståndpunkt och föreslår att Stockholms läns landsting ansöker om att bilda Region Stockholm.

  – De utmaningar som Stockholm står inför när det gäller befolkningsutveckling kräver stora förändringar i hur den här delen av landet styrs. Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och behöver förutsättningar för en god ekonomisk utveckling. Efter noggrant övervägande har vi kommit fram till att en region gör att resurser ka...

 • Förvalta arvet efter Hägglund

  I helgen kommer över 500 kristdemokrater vara samlade i Örebro för Kommun- och landstingspolitiska dagar. Barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD) skickar med en uppmaning till partiledaraspiranterna i tidningen Dagens debattsida.

  – Den svenska hälso- och sjukvården är i väljarundersökningar ett område där kristdemokraterna faller ut väl avseende förtroende i frågan. En kristen människosyn ser alla människors lika värde oavsett deras socioekonomiska status, etnisk eller reli...

 • Personal i landstinget kan få åka gratis med SL

  Pressmeddelande den 19 februari 2015

  Stockholms läns landsting utreder möjligheten att erbjuda läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra anställda att provåka med SL-trafiken. Syftet är att få fler att ställa bilen.

  – Det går att spara pengar och bidra till renare luft och en bättre miljö genom att åka kollektivt, men det finns starka skäl att tro att många tar bilen av gammal vana. Om fler av landstingets 43 000 anställda får upp ögonen för SL kan vi få se en stor effek...

 • Sätt in fler ledsagare när rulltrapporna står stilla

  – Det krävs kraftiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska få den säkerhet de behöver. Jag tror inte alls på att stänga tunnelbanestationer, men om personalen bedömer att det är den enda vägen måste deras bedömning gälla. Oavsett behöver vi sätta in fler ledsagare för att förbättra servicen när rulltrapporna står stilla.

  Det säger färdtjänst- och tillgänglighetsberedningens ordförande Fredrik Wallén (KD) med anledning av att SL överväger att stänga hela tunnelbanestati...

 • Barncancervården i Stockholm blir ännu bättre

  Mer personal och fler vårdplatser har gjort att barnonkologin på Astrid Lindgrens barnsjukhus fungerar bättre efter förra årets ansträngda situation. Genom samverkan mellan professionen på sjukhuset, patientföreningar och fackförening har ett gott förändringsarbete tagit form. Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) säger till SVT:s ABC-nyheter att utbyggnaden av vården för cancersjuka barn kommer att fortsätta.

  – Allt fler barn överlever efter en cancerdiagnos. Det är fantasti...

 • Revisioner välkomnas för förbättringar

  En av alliansens viktigaste reformer för en mer tillgänglig vård är införandet av vårdval. Stockholmarna fick 2006 möjlighet att välja vårdgivare och därmed större frihet i vardagen. Idag presenterade Hälso- och sjukvårdsförvaltningen en revisionsrapport om hur vårdval inom några områden fallit ut.

  – Jag välkomnar att revisioner och uppfödningar görs av vårdvalen, sådana ska och bör göras för att kontinuerligt se över och förbättra olika områden och ge oss möjlighet att se över v...

 • Villkoren för förarna inom färdtjänsten

  Arbetet med en ny upphandling av färdtjänsten pågår. Något som står högt på dagordningen för Kristdemokraterna är taxiförarnas situation. Syftet är att förbättra kvaliteten och bemötandet inom färdtjänsten i Stockholms län.

  – Kristdemokraternas ambition är att vi i den här nya upphandlingen ska landa i bättre villkor för färdtjänstpersonalen, vilket som vi ser det bland annat ska innebära kollektivavtalsliknande villkor, säger Fredrik Wallén, ordförande för färdtjänst- och tillgängligh...

 • Ökat stöd till BVC för barn till missbrukare

  Pressmeddelande den 12 februari 2015

  Trycket är stort på Rosenlunds barnhälsovårdsteam på Södermalm, som riktar sig till familjer med missbruksproblem och andra i behov av tydligare stöd de första månaderna efter förlossningen. Nu ökar landstinget stödet till mottagningen med 800 000 kronor.

  – Vi satsar ytterligare på barnhälsovårdsteamet i sjukvårdsbudgeten för Stockholms län eftersom vi ser en hög efterfrågan. De gör fantastiska insatser för utsatta barn och har specialistkomp...