• Sterilisera luften i SL-trafiken

  Pressmeddelande 20 januari 2015

  Kristdemokraterna vill genomföra ett försök med att sterilisera luften i bussar för att förhindra smittspridning i SL-trafiken.

  – Det är framför allt olika typer av influensor som smittar genom luften. Att sätta in utrustning som steriliserar luften skulle kunna vara ett sätt att få en friskare befolkning och till och med förhindra framtida pandemier, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

  Tekniken för att rena luften från...

 • Rekordmånga föddes i Stockholm 2014

  Pressmeddelande den 19 januari 2015

  Förra året föddes 29 300 barn i Stockholms län. Det är den högsta siffran någonsin. Antalet kvinnor från Stockholm som hänvisades till ett annat län minskade med 43 procent.

  – Det är fantastiskt att det föds så många barn. Många väljer att flytta till Stockholms län och bilda familj här, något som ställer stora krav på förlossningsvården. Därför är det glädjande att vi har kunnat öka kapaciteten så att förlossningsklinikerna i Stockholm kan ta...

 • Så satsar landstinget på framtidens SL-trafik

  Nu har landstingets trafiknämnd valt vilka som ska sitta i den nya beredningen för trafikplanering. Karl Henriksson (KD) är ordförande och kommer att arbeta för en SL-trafik som gör livspusslet lättare för framtidens stockholmare.

  – Stockholm står inför stora utmaningar under de kommande årtiondena, men det är nu vi fattar besluten som gör att trafiken kommer att fungera i framtiden. Större befolkning, förändrat klimat och ny teknik kräver att vi tar ansvar för kommande generationer, s...

 • Stockholm ska garantera cancervård i världsklass

  I dag skriver blivande specialister i onkologi på Svenska Dagbladets debattsida om cancervården vid Karolinska Universitetssjukhuset. De oroas över förändringar som initierats av ledningen för sjukhuset. Detta kopplat till att Karolinska inte har en budget i balans. Men när det gäller de ekonomiska förutsättningarna som Alliansen har beslutat om syftar de till en cancervård i världsklass. Förändringar får aldrig äventyra patienternas hälsa.

  Svensk cancervård står sig väl i internatione...

 • Kristdemokraternas satsning på SL-biljetter för hemlösa blir permanent

  SL sponsrar de mest utsatta med biljetter för att kunna ta sig till ett härbärge, myndighetsbesök eller vårdinrättning. Ett välkommet initiativ taget av Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden för Stockholm läns landsting.

  Trafikförvaltningens sponsring med 15 000 SL-biljetter blir en liten kostnad i budgeten men är till stor hjälp för personer i nöd. Biljetterna kan hämtas ut hos flera av de frivilligorganisationer och kyrkor som arbetar med hemlösa. Dessa har de senaste åre...

 • Fler stödpersoner till patienter i Alliansens budget

  Pressmeddelande den 17 december 2014

  Patientnämnden i Stockholms läns landsting får ökade resurser för fler stödpersoner i Alliansens budget som beslutas i dag. Kristdemokraterna har nominerat Eva Lannerö att fortsätta som ordförande i nämnden, och hon välkomnar beslutet.

  – Förra året ökade antalet ansökningar av stödpersoner med 42 procent. Vi ser hur betydelsefull deras verksamhet är och därför skjuter vi till resurser för 2015, säger Eva Lannerö.

  Patientnämnden får 0,9...

 • Vi satsar mer än något annat landsting på akutsjukhusen

  I dag och i morgon beslutar landstingsfullmäktige om Alliansens budget för 2015. Den innehåller många stora satsningar på sjukvården och trafiken i Stockholms län. Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) deltog i förmiddags i den allmänpolitiska debatten. Här är hennes anförande.

  Ärade ledamöter i fullmäktige. Jag vill börja med att yrka bifall till Alliansen budget för 2015.

  Väljarna har gett oss i Alliansen mandat att fortsätta med de förändringar och förbättringar av ...

 • Thorbjörn Larsson leder arbetet med vård av äldre

  Pressmeddelande den 15 december 2014

  Kristdemokraterna nominerar Thorbjörn Larsson till ordförande för programberedningen för äldre och multisjuka i Stockholms läns landsting. Han är vd för Vårdslstiftelsen, präst, har varit direktor för Ersta diakoni och har utrett värdighetsgaranti inom äldreomsorgen för regeringen.

  – Det kommer att bli mycket roligt att jobba för en bättre äldrevård i Stockholms län. För mig är autonomi det viktigaste värdeordet när vi talar om geriatrik och ...

 • Det går att både värna Södra BB och bygga ut förlossningsvården

  I dag skriver barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) i Dagens Samhälle om Södra BB. Den omdiskuterade situationen där omges av en strävan från såväl klinik- och sjukhusledning som en bred politisk sammanslutning för att mammor ska kunna föda tryggt och säkert.

  Efter uppgifter om att ledningen för kvinnokliniken på Södersjukhuset planerar att använda två av BB Södras förlossningsrum till kvinnor med avancerade förlossningar har personalen uttryckt oro för att Södra BB:s unika m...

 • Cancervården i Stockholm bättre än tidningars bild

  Ledarskribenten Hanne Kjöller tar i Dagens Nyheter (10 december) upp situationen för cancervården på Karolinska Universitetssjukhuset. Det är viktigt att påpeka att cancervården i Stockholm är god. Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser lyckas Stockholms läns landsting väl utefter kvalitetsinidikatorerna och har den tredje bästa överlevnadsgraden för cancersjukdom för vuxna patienter, efter Halland och Jönköping.

  Alliansen tar personalens oro över sin ansträngda situation på allvar....