• Alliansen lägger över 50 miljarder på sjukvården

  Kristdemokraterna tar situationen på allvar när personal på cancerkliniker i Stockholm uttrycker oro över sin bemanningssituation. Cancervården har hög prioritet i både budgeten och utformningen av olika vårdplaner. Inför 2015 kommer därför mer resurser att skjutas till hälso- och sjukvården i Stockholm, och därmed även till cancersjukvården.

  – Den situation som uppstått hos Karolinska är återigen en fråga om resurser och deras mycket svåra fördelning. Annelie Liljegren, tillförordnad ...

 • Maria Fälth (KD) leder landstingets arbete med de stora folksjukdomarna

  Pressmeddelande den 28 november 2014

  Stockholms läns landstings arbete med cancer, diabetes, rörelseorganens sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar kommer att ledas av Maria Fälth. Kristdemokraterna utsåg henne i går kväll till partiets ordförande i den nya beredning som Alliansen startar för att lyfta fram de stora folksjukdomarna.

  – Det är en stor utmaning att arbeta för att förbättra cancervården och de andra stora folksjukdomarna i Stockholms län. Det kommer att handla om at...

 • Beklaglig oro när det gäller cancervården

  Tyvärr sprids i dagarna oro kring cancervården i Stockholm och i synnerhet kring barnonkologin där Kristdemokraterna och övriga Alliansen nyligen aviserade en behandlingsgaranti i budgeten för 2015. Vår signal är däremot tydlig: Resurserna till barncancervården kommer att finnas.

  – Som ofta är fallet handlar det om resurser. Men, och det kan inte nog understrykas, den nya regeringen måste samtidigt fortsätta de insatser som Göran Hägglund (KD) och Alliansen införde i regeringsställning...

 • Nu börjar arbetet med att göra linje 4 till spårväg

  Pressmeddelande den 17 oktober 2014

  Alliansen satsar 40 miljoner kronor på att starta arbetet med att göra om busslinje 4 i Stockholms innerstad till spårväg.

  – Vi måste höja kapaciteten på sträckan eftersom bussar inte räcker till. Fyran är i dag Sveriges största busslinje med 60 000 resenärer varje dag, Med spårvagnar löser vi utmaningar som gäller tillgänglighet och trängsel, samtidigt som vi avlastar tunnelbanan i innerstaden, säger Karl Henriksson, gruppledare för Kristdemo...

 • Diabetessjukhus kan vara på plats före 2018

  Stockholm kan ha ett specialistcenter för diabetesvård innan mandatperiodens slut. Det berättar det ansvariga landstingsrådet Ella Bohlin (KD) i Dagens Nyheter i dag.

  – Vi har länge pratat om ett sjukhus eller ett specialistcenter och nu har det börjat röra på sig. De senaste veckorna har jag haft kontakt med en blandad kompott av intresserade vårdaktörer. Jag kan inte avslöja mer men hoppas att det ska finnas ett specialistcenter för diabetesvård innan mandatperiodens slut, säger Ella...

 • Alliansen satsar mer pengar på kollektivtrafiken

  Under veckan har det förekommit uppgifter om att Alliansen i Stockholms läns landsting skulle ”banta” SL. I dag skriver Karl Henriksson (KD) tillsammans med Alliansens andra gruppledare i trafiknämnden i Dagens Samhälle om att uppgifterna inte stämmer. Alliansen satsar 750 miljoner kronor mer på kollektivtrafiken nästa år och anslår över sju miljarder till investeringar.

  Här är artikeln i sin helhet:

  Problemet för en ambitiös oppositionspolitiker är att man så smånin...

 • Nu kan du beställa färdtjänst på finska

  Pressmeddelande den 19 november 2014

  Beställningscentralerna för färdtjänsten i Stockholm talar numera finska. Den som talar minoritetsspråket får på så sätt bättre hjälp att beställa färdtjänsttaxi.

  – Den som är i behov av färdtjänst ska alltid kunna beställa en bil även om man enbart är finsktalande. Om den som tar emot samtalet inte själv talar finska ska han eller hon direkt vidarebefordra samtalet till någon som kan ge service på finska. Det kommer att underlätta väsentligt...

 • Alliansen möjliggör äldrevårdscentraler i Stockholm

  Pressmeddelande den 17 november 2014

  Från och med 2015 blir det möjligt att ha vårdcentraler i Stockholms län som är specialiserade på vård och behandling av multisjuka äldre. Kristdemokraternas förslag om äldrevårdscentraler blir verklighet genom Alliansens budget för landstinget.

  – Tanken med de här husläkarmottagningarna är att besöken får ta längre tid och att de äldre patienterna kan få hjälp med flera besvär vid samma besök och tillfälle. På samma sätt som vi har BVC och M...

 • Alliansen presenterar Stockholms läns landstings budget för 2015

  PRESSMEDDELANDE Alliansen i Stockholms läns landsting 12 november 2014

  Både skatten och SL-taxan lämnas oförändrade nästa år. Det berättade gruppledarna för Alliansen i Stockholms läns landsting när de i dag presenterade budgeten för 2015. Det är en budget som markerar mot den rödgröna regeringens politiska inriktning, som Alliansen anser slår hårt mot Stockholmsregionen.

  – Vi står inför stora ekonomiska utmaningar framöver men vi tänker inte låta det drabba patienterna, resenär...

 • Barnmorskeledda enheter en del av landstingets budget

  Det står nu klart att Kristdemokraternas förslag om barnmorskeledda enheter är en del av den budget för 2015 som Alliansen presenterar inom kort. Det skriver barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) tillsammans med Nackas kommunalråd Jan-Eric Jansson (KD) i Svenska Dagbladet i dag.

  För Kristdemokraterna är ökad kapacitet inom förlossningsvården, genom nya enheter som exempelvis BB Nacka eller genom nya organisationsformer som exempelvis barnmorskeledda enheter, väsentligt för at...