Busslinje 243

Patrik Wilhelmsson har lämnat in en interpellation till Kommunalrådet Birgitta Jönsson med anledning av att Skånetrafiken från och med den 15 december tar bort 8 turer på linje 243 mellan Röstånga och Svalöv.
Det är tråkigt att det finns personer i kommunen som kan få svårt att ta sig till sitt arbete eller sin utbildning. Får hoppas att man kan hitta någon lösning på problemet.

Interpellationen i sin helhet finner du här: Interpellation angående busslinje 243