Många förtroendeuppdrag för KD mandatperioden 2023-2026

Den stora valframgången för Kristdemokraterna i Svalöv har lett till att vi för de kommande fyra åren får totalt 36 olika förtroendeuppdrag i kommunen och regionen. Det är betydligt fler än den gångna mandatperioden och det ger oss ett ökat politiskt inflytande. Vi kommer att styra kommunen tillsammans med SD och M i majoritet. Vi har också flera nya personer som varit villiga att axla uppdrag.

Valet i september gav oss följande uppdrag i kommunfullmäktige: Aase Jönsson ledamot, Frank Urban Johansson ledamot, Marie Dahlström ersättare och Åke Jonsson ersättare.

I nämnder och styrelser kommer vi att ha följande uppdrag:

Kommunstyrelsen: Aase Jönsson ledamot och Marie Dahlström ersättare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott: Aase Jönsson ledamot och Marie Dahlström ersättare.

Kommunalråd: Aase Jönsson.

Krisledningsnämnden: Aase Jönsson ledamot och Marie Dahlström ersättare.

Socialnämnden: Aase Jönsson ledamot och tillika ordförande och Marie Dahlström ersättare.

Socialnämndens IFO-utskott: Aase Jönsson ledamot.

Samhällsbyggnadsnämnden: Lars Kristensson ledamot.

Bildningsnämnden: Frank Urban Johansson ledamot.

Myndighetsnämnden: Åke Jonsson ledamot och Lars Kristensson ersättare.

Valberedningsnämnden: Frank Urban Johansson ledamot och Åke Jonsson ersättare.

Valnämnden: Aase Jönsson ledamot och Åke Jonsson ersättare.

Överförmyndare: Frank Urban Johansson.

Rådet för funktionshindrade och pensionärer: Marie Dahlström ledamot och Leni Lövberg ersättare.

 

I de kommunala bolagen kommer vi att ha följande uppdrag från bolagsstämman 2023 – bolagsstämman 2027:

Svalövs Kommunhus AB: Tobias Entin ledamot.

AB SvalövsBostäder: Aase Jönsson ledamot.

Svalövs SamhällsLokaler AB: Åke Jonsson ledamot.

Svalövs KommunService AB: Åke Jonsson ledamot.

Svalövs Energi AB: Lars Kristensson ledamot.

 

FINSAM samordningsförbund Landskrona-Svalöv: Aase Jönsson ledamot.

Lunds tingsrätt t.o.m. dec 2023: Lars Kristensson.

 

Dessutom har vi följande uppdrag för Region Skåne:

Regionfullmäktige: Tobias Entin ledamot.

Kollektivtrafiknämnden: Tobias Entin ledamot.

Kollektivtrafiknämndens beredningsutskott: Tobias Entin ledamot.

Förvaltningsrätten Malmö t.o.m. dec 2023: Frank Urban Johansson.

Arbetslösheten sjunker

Igår var det en artikel i Skånska Dagbladet om att arbetslöheten i Svalövs kommun sjunker för nittonde månaden i rad. Socialnämndens ordförande, tillika vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson fick svara på frågor med anledning av det.

– Vår arbetsmarknadsenhet gör en jättestor insats. De har lyckats få många personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som i dag har en sysselsättning, säger socialnämndens ordförande Aase Jönsson (KD).

Ett bra samarbete

Svalöv ligger långt under både Skåne och Sverigesnittet. Så har kommunen gjort i nitton månader i rad och det handlar mycket om att samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten och företagen i kommunen är gott.

Flera personer har fått prova på att jobba som i flera fall inneburit en anställning i förlängningen.

– Där går det mycket bra och arbetsmarknadsenheten besöker med jämna mellanrum företagsfrukostarna i kommunhuset i Svalöv. Där ges viktig information.

Nu senast informerades företagarna och målet är att fler sluter upp:

– Vi hoppas givetvis på fler. Det gynnar alla, säger Aase Jönsson.

KD Svalöv deltog i Svalövs julmarknad

Vårt kommunalråd Aase Jönsson samt styrelseledamoten Marie Dahlström och vår KDU-medlem Felicia Dahlström deltog i Svalövs julmarknad. ”Det var många roliga och trevliga samtal som vi hann med under våra timmar”, säger Marie Dahlström.
Även vår regionpolitiker Tobias Entin kom förbi en stund och bjöd på glögg.