Efter en hel dags fullmäktige är valen till nämnderna klara

Som resultat av valet och samverkan inom Alliansen har Kristdemokraterna i Svalöv nu följande politiska uppdrag:

Kommunfullmäktige:
Aase Jönsson, ledamot;
Åke Jonsson, 1:e ersättare
Anders Bjerehjelm, 2:e ersättare.

Kommunstyrelsen: Aase Jönsson, ersättare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott: Aase Jönsson, ersättare

Valberedningsnämnden:
Åke Jonsson, ledamot
Anders Bjerehjelm, ersättare.

Socialnämnden: Aase Jönsson, ordförande.

Vård- och omsorgsnämnden: Camilla Terp, ersättare.

Samhällsbyggnadsnämnden: Åke Jonsson, ledamot.

Bildningsnämnden: Anders Bjerehjelm, ersättare.

Krisledningsnämnden: Aase Jönsson, ersättare.

FINSAM Landskrona-Svalöv: Aase Jönsson, ledamot