KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR VIKTIG FÖR ATT MINSKA OFRIVLLIG ENSAMHET!

Inför valdagen den 11 september så lovade vi Kristdemokrater att i linje med vår ideologi arbeta för en bredare infrastruktur på vår skånska landsbygd. Vi lovade även att skapa bättre förutsättningar för våra skånska seniorer genom fler möjligheter till rörelsefrihet. Detta då vi menar att sociala aktiviteter minskar risken för ofrivillig ensamhet.
Därför är Tobias Entin (KD) Billeberga stolt att Kristdemokraterna och Treklövern tagit beslutet att redan under 2024 införa en seniorrabatt inom kollektivtrafiken samt även pilotprojektet Anropsstyrd-trafik på landsbygden. En pilot där man i bland andra Sjöbo- och Svalövs-kommun tagit fram glesbygdsområden som idag saknar kollektivtrafik men nu alltså ska kunna erbjudas alternativ för det.
finns ett videoklipp med anförandet.