KD deltog i utfrågning

KD deltog i LO/ABFs valutfrågning

Vid utfrågningen av de politiska partierna i Folkets hus, Svalöv deltog kristdemokraternas toppkandidater till kommunfullmäktige Aase Jönsson och Åke Jonsson. De framhöll att Kristdemokraternas politik har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum.

Bland många punkter på det kommunala handlingsprogrammet betonades bl.a. vikten av små barngrupper i förskolan, tidig upptäckt och tidigt stöd till elever med särskilda behov, samt inrättandet av en ungdomsmottagning vid familjecentralen Guldkornet i Svalöv.

För att ge de äldre ett bra liv bör det byggas trygghetsboenden i alla kommundelar. Fria seniorkort i kollektivtrafiken för personer över 70 år skulle bidra till att bryta ensamhet och isolering.

Stöd till småföretagare, billiga bostäder, ökad polisnärvaro i kommunen, trafiksäkerhet och cykelvägar var andra förslag man förde fram.

Vår ordförande Äke Jonsson och vår vice ordförande Aase Jönsson som står överst på vår kommunvalsedel

Idag publicerar vi några bilder på oss som står på KD Svalövs kommunvalsedel

Det här är Aase Jönsson som är vår vice ordförande. Hon bor i Billeberga och står på plats nummer 1 på vår kommunvalsedel.

Det här är vår ordförande Åke Jonsson som står på 2:a plats på vår kommunvalsedel. Han bor i Svalöv.

Det här är Sara Wergilis. Hon står på plats 3 på vår kommunvalsedel. Hon bor i Röstånga.

Här är en gruppbild på några fler som är med på vår valsedel: fr.v. Bo Jönsson, Åke Jonsson, Aase Jönsson, Sara Wergilis, Camilla Terp, Karl-Erik Karlsson och Anders Bjerehjelm