Efterlängtad familjecentral öppnar i Svalöv

Följande insändare om Familjecentralen var införd i Papperstidningen Svalövsbygden i dag:

”Den familjecentral som den 18 september kommer att öppnas på fd Månsaboskolan i Svalöv är efterlängtad och kommer att fylla ett stort behov. Genom familjecentralen sätts blivande mödrars, mödrars och barns hälsa i fokus. Familjecentralen är ett samarbete mellan Region Skåne och kommunen. Den ska omfatta barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola, samt rådgivning och stöd från socialtjänsten. Förhoppningsvis blir det också en ungdomsmottagning. Det blir gratis att besöka verksamheten. För närvarande finns ingen barnmorskemottagning i Svalövs kommun, så de som har ärende dit måste resa till Kävlinge eller Landskrona, vilket kan vara nog så omständigt för de mödrar som redan har minderårigt barn att ta med sig.
I Skåne finns i dag 29 familjecentraler i 17 kommuner, så Svalöv har kommit ganska sent med på tåget. Familjecentraler är en hjärtefråga för Kristdemokraterna och i Region Skåne satte vi för ett antal år sedan som första parti upp målet om minst en familjecentral i varje kommun.
Förra mandatperioden, 2010-2014, när kristdemokraterna var med och styrde i Region Skåne mer än fördubblades antalet kommuner med familjecentral från 7 till 16. Innevarande mandatperiod med rödgrönt styre i Region Skåne har det hittills bara tillkommit en familjecentral i Vellinge kommun.”

Kristdemokraterna i Svalövs kommun
Åke Jonsson, ordf.
Karl-Erik Karlsson, sekr.