Framgång för Svalöv föreslår en budget för kommunal utveckling

 

Pressmeddelande

Framgång för Svalöv föreslår en budget för kommunal utveckling.

Efter god planering och många ansvarstagande samtal för politisk stabilitet inom kommunens valtekniska samarbete SD, M, KD, L, lägger nu de styrande partierna i Svalövs kommun, Framgång för Svalöv, bestående av Sverigedemokrater, Moderater, Kristdemokrater fram sin andra budget sedan de bildade gemensamt styre. 

Efter konstruktiva och goda samtal finns nu full majoritet för den budget som föreslås för 2021. Budgeten som nu föreslås på kommunstyrelsen den 16/11 har även stöd från Svalövs Liberalerna, vilket kommer att ge den majoritet också i kommunfullmäktige nu i slutet av november. Budgetens fokus är att utifrån Svalövs kommuns förutsättningar fortsätta bygga på den ekonomiska ryggrad som krävs för att en kommun som Svalöv ska kunna underhålla invånarnas gemensamma tillgångar, bibehålla fungerande välfärd, utveckla kommunen och samtidigt bygga för framtiden. Trots satsningar finns också återhållsamhet utifrån att vi befinner oss mitt uppe i en pågående pandemi.

Några områden som styret satsar extra på under år 2021 är följande:

  • Digitaliseringen: Detta är en förutsättning för att kommunens skall kunna leverera god service
  • Markexploatering: För att öka vår attraktivitet måste vi aktivt arbeta mer med markexploatering.
  • Aktivitetshus: En ny mötesplats vid nya tågstationen i Svalöv
  • Trygghet: Det är viktigt att våra invånare, medarbetare och näringsidkare känner sig trygga i vår kommun.
  • Kommunkoncern: För de ekonomiska samordningsmässiga vinster den innebär
  • Underhåll: Våra gemensamma anläggningstillgångar som VA, gator och mark måste underhållas om vi inte ska skuldsätta våra barn.

Till sist gäller det att precis som framgår av vår vision, vi måste våga visa mod och gripa de möjligheter som uppkommer genom särskilda omständigheter, eller ur en ansträngande tid. De chanser och möjligheter som ges kommer ”Framgång för Svalöv” att ta i syfte att ge Svalöv en mer långsiktigt hållbar ekonomi.

– Jag känner mig oerhört glad över att vi inom det valtekniska samarbetet har kunnat bibehålla fokus på fortsatt politisk stabilitet, ansvarstagande för hela kommunen och samtidigt kunna fortsätta vår utvecklingsresa även i budget 2021, säger Teddy Nilsson (SD)

– Med den föreslagna budgeten kan vi fortsätta vårt positiva arbete med en god lönebildning för vår personal också i dessa oroliga tider, säger Angelie Fröjd (M)

– Det är en stark budget som täcker alla våra ansvarområden väl, och som Social-nämndsordförande är jag trygg med att budgeten också värnar våra medborgare.  säger  Aase Jönsson (KD)

För mer information kontakta:

Aase Jönsson, kommunalråd och ordförande i Socialnämnden Svalövs kommun, telefon 0706775364