Kristdemokrat leder arbetsgrupp

Jag tycker att det är hedrande att som Kristdemokrat och till höra oppositionen och vara med i Välfärdsberedningen på insynsplats men ändå få förtroendet att leda arbetsgruppen som ska ta fram en arbetsplan hur arbetet med medborgardialoger kring överenskommelse med den ideburna sektorn ska gå till.
Nu gäller det att få till en bra arbetsplan och att den leder till bra dialoger som kan ligga till grund i en överenskommelse med den ideburna sektorn.

Patrik Wilhelmsson