Kristdemokraterna har granskat Naturvårdsprogrammet

Kristdemokraterna i Svalöv har granskat förslaget till Naturvårdsprogram för Svalövs kommun och framfört synpunkter till kommunen. Självfallet är vi glada att flera decenniers insamling av faktamaterial nu äntligen har kunnat sammanställas till ett Naturvårdsprogram. Kommunen har ju ett ansvar för att värna naturvärdena och att hejda förlusten av biologisk mångfald. Naturen har ju stor betydelse för vår fysiska och psykiska hälsa och mångfalden av insekter t.ex. är viktig för pollinering och därmed skördeutfallet i vissa lantbruksgrödor.

Utveckling kombinerat med bevarande av vår underbara natur behövs.

Utveckling kombinerat med bevarande av vår underbara natur behövs.

Vi hoppas att Naturvårdsprogrammet inte bara blir en hyllvärmare bland alla andra planer. Vi vill se ett förverkligande av intentionerna i programmet. För detta krävs att medel årligen avsätts i kommunens budget för skötselåtgärder.

Läs hela vårt yttrande här: synpunkter-naturvardsprogram-20161009