Kristdemokraterna i Svalöv önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År

 

Kristdemokraterna i Svalöv tillönskar Dig

En God Jul och Ett Gott Nytt År!

År 2021 har varit ett händelserikt år såväl i rikspolitiken som i Svalövspoltiken. Aldrig tidigare har Kristdemokraterna i Svalöv fått så mycket positiv publicitet i pressen som under detta år. Det vittnar om ett intensivt och enträget arbete av våra lokala politiker i styrelser och nämnder. Trots att vi inte hör till de större partierna i kommunen har vi lyckats påverka besluten och göra skillnad inte minst inom den sociala sektorn.

Vi hoppas julhelgen blir en tid för välförtjänt vila och avkoppling tillsammans med släkt och vänner.

Framför oss står ett nytt år: Valåret 2022. Då ska vi med gemensamma krafter kämpa för att Kristdemokraterna ska öka till minst två mandat i kommunfullmäktige. Hjälps vi alla åt finns det goda förutsättningar att vi klarar det.

Kristdemokraterna i Svalöv

Styrelsen

Vår ordförande Frank Urban Johansson och gruppledare Aase Jönsson vid vår KD-kampanj i samband med invigningen av Billelivs. Till höger syns affärsinnehavaren Tobias Entin.

Idag invigdes Svalövs och Kågeröds stationer

Idag invigdes två nya Pågatågsstationer, nämligen stationerna i Svalöv och Kågeröd. Därmed kan persontrafiken sätta igång på Söderåsbanan redan i morgon. Aase Jönsson som är vårt KD-kommunalråd var med på invigningståget tillsammans med en rad andra förtroendevalda och tjänstemän.

Karl-Erik Karlsson, sekreterare för Svalövs lokalavdelning samtalade med vår ordförande Frank Urban Johansson medan vi väntade på att invigningståget skulle anlända.

Och här kommer invigningståget.

Här ser vi Aase Jönsson (KD) till höger tillsammans med Angelie Fröjd (M) och Anna Berg von Linde (M).

Angelie och Aase höll bandet medan ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden Stefan Pettersson (M) invigningstalade och klippte bandet.

I Kågeröd var det kommunfullmäktiges ordförande Ingrid Ekström (SD) som invigningstalade och klippte bandet.

Här står Aase Jönsson framför den nya Kågerödsskylten på den nyinvigda stationen och väntar på att stiga på invigningståget som ska fortsätta mot den nya stationen i Billesholm och så slutligen Åstorp.

Åke Jonsson, vice ordf. för KD Svalöv och ledamot av samhällsbyggnadsnämnden, är också mycket glad över att det numera går att åka tåg ända hit. Det finns i och med dagens invigning inte mindre än 5 järnvägsstationer i Svalövs kommun, nämligen de nyinvigda stationerna i Kågeröd och Svalöv, men också stationerna i Teckomatorp, Billeberga och Tågarp.

Idag publicerade Skånska Dagbladet vår insändare om folkomröstningen

Och så här står det i insändaren:

Kristdemokraterna i Svalöv råder alla att rösta blankt i folkomröstningen. Gör detta som en protest mot att oppositionen utnyttjar detta demokrativerktyg för att fördröja och försvåra arbetet för en positiv utveckling av Svalövs kommunala verksamheter, så att invånarna får största möjliga utbyte för sina skattepengar.
Oppositionen orsakar kommunen en kostnad för folkomröstningen på ca en miljon kronor alldeles i onödan. De kommunala bolagen styrs idag av kommunfullmäktige genom av fullmäktige valda styrelser. Så kommer det att vara även framöver efter koncernbildningen.
Genom att bilda en koncern blir det lättare och mer lönsamt att bedriva kommunens verksamhet med målet att få bättre ekonomi och mer pengar till bland annat skola, vård och omsorg!
Vi anser att bildandet av en koncern skapar ett stort mervärde för kommunens invånare och ger därför rådet att rösta BLANKT!

Från Kristdemokraterna i Svalöv angående folkomröstningen den 12 december

Kristdemokraterna i Svalöv råder alla att rösta blankt i folkomröstningen. Gör detta som en protest mot att oppositionen utnyttjar detta demokrativerktyg för att fördröja och försvåra arbetet för en positiv utveckling av Svalövs kommunala verksamheter, så att invånarna får största möjliga utbyte för sina skattepengar.
Oppositionen orsakar kommunen en kostnad för folkomröstningen på ca en miljon kronor alldeles i onödan. De kommunala bolagen styrs idag av kommunfullmäktige genom av fullmäktige valda styrelser. Så kommer det att vara även framöver efter koncernbildningen.
Genom att bilda en koncern blir det lättare och mer lönsamt att bedriva kommunens verksamhet med målet att få bättre ekonomi och mer pengar till bland annat skola, vård och omsorg!
Vi anser att bildandet av en koncern skapar ett stort mervärde för kommunens invånare och ger därför rådet att rösta BLANKT!

 

From the Christian Democrats in Svalöv regarding

the referendum on December 12

The Christian Democrats in Svalöv recommend everyone to vote blank in the referendum. Do this as a protest against the opposition using this democracy tool to delay and complicate the municipal’s work for a positive development of Svalöv’s municipality, so that the residents get the greatest possible return for their tax money.

The opposition causes the municipality a cost for the referendum of about one million SEK completely unnecessarily. The municipal companies are today governed by the municipal council through boards elected by the council. This will continue to be the case after the formation of the municipal companies.

By forming a company group, it becomes easier and more profitable to run the municipality’s operations with the goal of getting better finances and more money for, among other things, school, care and nursing!

We believe that the formation of a company group creates great added value for the municipality’s residents and give the advice to vote BLANK!