Svar angående bolagisering

En höna av en fjäder, så kan den senaste tidens skriverier om den kommunala bolagsstyrningen i Svalöv enklast sammanfattas. Vi befinner oss mitt i en pandemi av Covid- 19, en tid där det finns stora externa påverkansfaktorer som försvårar det kommunala arbetet.

Men likväl måste medborgarna kunna förvänta sig att deras ledande politiker gör de insatser som behövs för att verkställa fattade beslut och driver på de ärenden som bibehåller den kommunala ekonomin och en fungerande välfärd.

Den 15 maj presenterade vi nya och förbättrade förslag för de kommunala bolagen i Svalöv. Vi vill skapa en mer effektiv förvaltning och minska kostnaderna för Svalövs skattebetalare.

Kommunala bolag är något av en hybridverksamhet inom svensk förvaltning. Kommunfullmäktige utser styrelse, ägardirektiv och bolagsordningen.

Bolagen omfattas av samma principer som övrig kommunal verksamhet, offentlighetsprincipen samt självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprincipen.

Vårt förslag kring en ny ordning är betydligt bättre och mer kostnadseffektivt än det nuvarande. Vi vill skapa en bättre översyn och samverkan mellan de olika kommunala bolagen i Svalöv. En tydlig ordning där ansvarsutkrävning och transparens är ledord.

Denna reform kommer med mycket positivt. Det blir betydligt enklare att sköta samordningen och samarbeten inom de kommunala bolagen. Sist men inte minst innebär det stora besparingar för Svalövs skattebetalare. Genom detta upplägg slipper Svalövs kommun betala in enorma momsbelopp till staten när bolagen utbyter varor och tjänster sinsemellan.

Vi anser att pengarna gör betydligt mer nytta på det lokala planet än i Stockholm. Istället kan vi satsa mer på kommunens kärnverksamheter som skola, vård och omsorg.

Det är vår övertygelse att beslut som rör kommunen och dess ekonomi sköts bäst på det kommunala planet. Det gör att medborgarna får tydlig insyn och kan utkräva ansvar.

Farhågorna från vår politiska opposition är i sammanhanget märklig. De hävdar att bättre kontroll över den kommunala verksamheten är något dåligt.

Hur effektivisering och tydliga ägarstrukturer skulle vara något negativt för Svalövs kommuninvånare ställer vi oss skeptiska till. Det framstår mer som klagande för det politiska spelet snarare än en ärlig debatt om sakfrågan.

Vilket Förvaltningsrätten nu indirekt bekräftat genom att omgående avisa Centerns krav på att juridiskt stoppa ärendets beslutsgång.

Svalövs kommuninvånare har alltid sista ordet när det kommer till att utkräva ansvar. Var fjärde år kan de demonstrera sitt missnöje i vallokalen. 2018 visade de tydligt att de ville ha ett nytt alternativ. De gav oss ett förtroende som vi tänker förvalta på bästa sätt. Vi vill inget annat än det bästa för Svalövs invånare.

Oavsett vad det gäller kommer vi alltid sträva efter att hitta nya vägar och lösningar för kommunens bästa. Det är löftet vi gav våra väljare och alla medborgare i kommunen. Det är ett löfte vi tänker hålla.

Framgång för Svalöv

Teddy Nilsson (SD) KSO/ Kommunalråd

Angelie Fröjd (M) Kommunalråd

Aase Jönsson (KD) Kommunalråd

Publicerad i SkD 8 juni 2020