Information om valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024

 

Europeiska Unionen grundades mot bakgrund av andra världskrigets fasor av kristdemokrater, med kristna värderingar som riktmärke. Därför är det självklart att vi kristdemokrater röstar den 9 juni. Unionen bygger i sin kärna på gemensamma värderingar, respekt för demokrati, rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna.

Vi behöver använda och utveckla unionens samarbete för att möta gemensamma problem och uppnå gemensamma målsättningar för att stärka Europas konkurrenskraft, möta klimatförändringar, försvara våra värderingar, bekämpa kränkningar av mänskliga rättigheter och skapa kontroll över Europas yttre gränser.

Från Kristdemokraternas sida ser vi behov av att vidareutveckla EU:s samarbete när det gäller utrikespolitik, försvar och handel. EU måste hjälpa till att få ett slut på Rysslands krig i Ukraina. Samtidigt menar vi att EU måste vara mer restriktivt när det kommer till nya lagstiftningsinitiativ inom exempelvis arbetsmarknad, familjepolitik, skola, vård och omsorg. Olika länder ser olika ut och det som varje land utifrån sin egenart är bäst på att själva besluta om, ska inte EU lägga sig i.

Några konkreta förslag från Kristdemokraterna i årets val:

Vi säger JA till:

* En starkare europeisk försvarsindustri och en ny cyberarmé

* Gemensam hantering av gränser och migration

* Realistiska klimatmål för 2040

* Gemensam strategi för kärnkraft

* Fokus på kvinnors och flickors rättigheter i biståndet

Vi säger NEJ till:

* EU-reglering av socialförsäkringar, löner och arbetstider

* EU-reglering av vård och omsorg

* Ökad regelbörda för företag

* EU-pålagor för skogsbruket

* EU-reglering av varg och skarv

Vallokaler och röstning

En folder om valet i vår kommun har skickats ut till hushållen. Där finns information om såväl vallokaler och tider för valdagen den 9 juni som röstningslokaler och tider för förtidsröstning som börjar den 22 maj. Samma information finns också på Svalövs kommuns hemsida:  https://svalov.se/kommun–politik/politik/eu-val-2024

 

Kristdemokraternas valsedel finns i vallokalerna. Valsedeln upptar 58 kandidater varav de tre första mycket kompetenta kandidaterna är:

  1. Alice Teodorescu Måwe, Jur.kand, Skribent, 40 år, Stockholm
  2. Ella Kardemark, Kommunalråd, 40 år, Halmstad
  3. Martin Hallander, Regionpolitiker, 30 år, Malmö

 

Ovan finns första halvan av vår valsedel och bild på vår främste skånske kandidat Martin Hallander, Malmö, som står som nr 3 på valsedeln.

Glöm inte rösta i EU-valet senast den 9 juni !!!

 

Med bästa hälsningar

Kristdemokraterna i Svalövs kommun

Aase Jönsson, ordf.

E-post: aase.jonsson@kristdemokraterna.se

Hemsida: http://wp.kristdemokraterna.se/svalov/

Åke Jonsson var tjänstgörande ersättare på Svalövs senaste fullmäktige tillsammans med Marie Dahlström som är ordinarie ledamot

Den 6 maj fortsatte ett avbrutet fullmäktigesammanträde. På grund av att vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson var bortrest blev Åke Jonsson tjänstgörande ersättare.
Tillsammans med Marie Dahlström som är ordinarie ledamot klarades mötet av utan större bekymmer. Marie Dahlström yrkade bifall till de ämnen på dagordningen som rör social sektor och Åke Jonsson yrkade bifall till paragrafen om Röstångabadet.

Vill man se webbsändningen så finns den på följande länk
https://svalov.kommun.tv/archive/5?caseId=328