Besök av Staffan Danielsson (KD) från Linköping

F.d. riksdagsman Staffan Danielsson besökte Svalövs kommun idag och talade om Kristdemokraternas landsbygdspolitiska program.

Dagen började med ett studiebesök hos Jörgen Mattsson, Billeberga för att se på hans solcellsanläggning.

Sedan var det samtal med Svalövs Utvecklingschef Hanna Åstrand.

Därefter tog mötet om KD:s landsbygdspolitiska program vid.

Mötet fortsatte medan vi fikade

Vi avslutade mötet med ett par gruppbilder

KD Svalöv tilldelade Karl-Erik Karlsson vitsippspris

I samband med vår sekreterare Karl-Erik Karlssons 80-årsdag beslutade vi i KD Svalövs styrelse att tilldela Karl-Erik Karlsson vitsippspriset.

Motivering

Vitsippan är Kristdemokraternas partiblomma. Associationerna går till vårens obändiga växtkraft och att vitsippan är så svår att utrota, precis som människors engagemang i samhället. Vitsippspriset delas ut för små och stora insatser som är viktiga i samhället, ofta utförda i det tysta. Karl-Erik har under alla år varit ett stort stöd för oss alla i KD Svalöv. Därför vill vi Kristdemokraterna i Svalöv tilldela Karl-Erik vitsippspriset i samband med högtidsdagen.