Avtal för framtidens vårdboende i Svalöv är klart

PRESSMEDDELANDE – 27 FEBRUARI 2024 10:37

Avtal för framtidens vårdboende klart

Det första steget är att bygga ett toppmodernt vårdboende, vilket kommer att erbjuda sammanlagt 60 platser, varav 40 kommer att vara avsedda för särskilt boende och 20 för trygghetsboende.

– Det har varit en lång resa för att komma hit, men det känns fantastiskt att vi äntligen har nått en överenskommelse med det företag som ska bygga vårt vårdboende. Detta är en avgörande pusselbit för utvecklingen av hela området kring Lantlyckan, säger Teddy Nilsson (SD), Kommunstyrelsens ordförande.

Projekteringen av byggnaden kommer att påbörjas omedelbart och det första spadtaget är planerat att tas innan halvårsskiftet i år. Med en beräknad byggtid på cirka 2 år kan vi förvänta oss att invigningen äger rum runt halvårsskiftet 2026.

– Jag är både glad och stolt över att vi nu får möjligheten att bygga ett vårdboende av högsta kvalitet för våra äldre i kommunen,” säger Aase Jönsson (KD), kommunalråd i Svalövs kommun.

– Jag instämmer och vill betona att detta ger verksamheten en fantastisk möjlighet att erbjuda vård och omsorg av absolut bästa kvalitet,” tillägger Anna Berg von Linde (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats investeringsmedel för år 2024 på 115 000 000 kr och för år 2025 100 000 000 kr för byggnation av särskilt boende, trygghetsboende och administrationslokaler. HA Bygg från Höganäs är företaget som vann upphandlingen för att bygga vårdboendet.

– Vi är både glada och stolta över det fina förtroendet vi fått och kommer att respektfullt förvalta detta, säger Henrik Andersson, VD, Henrik Anderssons Byggnads AB (HA BYGG).

KD Svalöv har haft sitt årsmöte för 2024

 

KD Svalövs styrelse fr.v.: Aase Jönsson ordf., Åke Jonsson vice ordf., Karl-Erik Karlsson sekr., Marie Dahlström, Lars Kristensson kassör, samt ersättarna Felicia Dahlström och Christer Laurell.

Kristdemokraternas årsmöte i Svalöv 2024

Kristdemokraterna i Svalövs kommun höll den 7 februari sitt årsmöte. Kristdemokraternas regionpolitiker och politiska sekreterare Martin Hallander, Malmö var inbjuden att informera om EU-valet. Han är vår skånske kandidat på tredje plats på Kristdemokraternas lista i valet till EU-parlamentet i juni. Han var väl insatt i hur EU arbetar och hur man bäst ska agera för att kunna påverka utvecklingen maximalt.

Stämningen på årsmötet var glad och gemytlig och verksamhetsberättelsen för det gångna året visade på ett stort politiskt engagemang i de 33 förtroendeuppdrag som
Kristdemokraterna i Svalöv nu har i kommunen och regionen. Speciellt har Aase Jönssons arbete som ordförande i socialnämnden och FINSAM Landskrona-Svalöv uppmärksammats bl.a. för insatser för att ytterligare minska den låga arbetslösheten i kommunen och därmed få fler personer i egen försörjning.

Vid årsmötet valdes Aase Jönsson till ny ordförande för partiavdelningen efter Urban
Johansson, som i början av detta året flyttade till Åmål. Som vice ordförande omvaldes Åke Jonsson. Karl-Erik Karlsson omvaldes som sekreterare. Kvarstår i styrelsen ett år gör Marie Dahlström och Lars Kristensson. Den senare valdes som ny kassör. Som ersättare i styrelsen nyvaldes Christer Laurell och Felicia Dahlström. Som revisorer omvaldes Leni Lövberg och nyvaldes Ingvar Nord. Som ansvariga för hemsidan och sociala medier valdes Åke Jonsson och Felicia Dahlström. Till ordinarie ombud till Skånedistriktets årsmöte valdes Aase Jönsson, Åke Jonsson och Christer Laurell, med Lars Kristensson, Leni Lövberg och Marie Dahlström som ersättare. Bokslutet för det gångna året godkändes utan anmärkning enligt revisorernas förslag och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. En budget för 2024 antogs, där man börjar bygga upp ett kapital inför nästa val.

Martin Hallander, kandidat på tredje plats på Kristdemokraternas lista till EU-parlamentsvalet i juni ledde vårt årsmöte och informerade om EU.