Årsmötesreferat 2024

KD Svalövs styrelse fr.v.:   Aase Jönsson ordf., Åke Jonsson vice ordf., Karl-Erik Karlsson sekr., Marie Dahlström, Lars Kristensson kassör, samt ersättarna Felicia Dahlström och Christer Laurell.

Kristdemokraternas årsmöte i Svalöv 2024

Kristdemokraterna i Svalövs kommun höll den 7 februari sitt årsmöte. Kristdemokraternas regionpolitiker och politiske sekreterare Martin Hallander, Malmö var inbjuden att informera om EU-valet. Han är vår skånske kandidat på tredje plats på Kristdemokraternas lista i valet till EU-parlamentet i juni. Han var väl insatt i hur EU arbetar och hur man bäst ska agera för att kunna påverka utvecklingen maximalt.

Stämningen på årsmötet var glad och gemytlig och verksamhetsberättelsen för det gångna året visade på ett stort politiskt engagemang i de 33 förtroendeuppdrag som Kristdemokraterna i Svalöv nu har i kommunen och regionen. Speciellt har Aase Jönssons arbete som ordförande i socialnämnden och FINSAM Landskrona-Svalöv uppmärksammats bl.a. för insatser för att ytterligare minska den låga arbetslösheten i kommunen och därmed få fler personer i egen försörjning.

Vid årsmötet valdes Aase Jönsson till ny ordförande för partiavdelningen efter Urban Johansson, som i början av detta året flyttade till Åmål. Som vice ordförande omvaldes Åke Jonsson. Karl-Erik Karlsson omvaldes som sekreterare. Kvarstår i styrelsen ett år gör Marie Dahlström och Lars Kristensson. Den senare valdes som ny kassör. Som ersättare i styrelsen nyvaldes Christer Laurell och Felicia Dahlström. Som revisorer omvaldes Leni Lövberg och nyvaldes Ingvar Nord. Som ansvariga för hemsidan och sociala medier valdes Åke Jonsson och Felicia Dahlström.  Till ordinarie ombud till Skånedistriktets årsmöte valdes Aase Jönsson, Åke Jonsson och Christer Laurell, med Lars Kristensson, Leni Lövberg och Marie Dahlström som ersättare. Bokslutet för det gångna året godkändes utan anmärkning enligt revisorernas förslag och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. En budget för 2024 antogs, där man börjar bygga upp ett kapital inför nästa val.

Martin Hallander, Malmö var inbjuden att informera om EU-valet. Han är vår skånske kandidat på tredje plats på Kristdemokraternas lista i valet till EU-parlamentet i juni.