Elevdatorer verklighet på Linåkerskolan tack vare Kd

Tack vare en motion från Patrik Wilhelmsson så blev elevdatorer en verklighet på Linåkersskolan.
På kommunfullmäktige den 25 mars fick Patrik ett efterlängtat bifall på sin motion om elevdatorer på Linåkersskolan efter nästan 2 års väntan.

Tanken med motionen var Patrik ville ökad jämlikhet, demokrati och kunskap bland eleverna med hjälp av elevdatorerna.

Vi kan bara säga grattis till eleverna!

Kd-riksdagsledamot träffade skolpersonal i Svalöv

Kristdemokraternas riksdagsledamot Annika Eclund, Tibro besökte nyligen Linåkerskolan i Svalöv. Där fick hon träffa både bitr. rektor Heléne Rosengren och några elever. Med vid studiebesöket var även de lokala kd-politikerna Aase Jönsson och Patrik Wilhelmsson. Besöket gav en bra inblick i hur Linåkerskolan numera är en mycket väl fungerande och trevlig skola, där eleverna trivs och studieresultaten är på väg uppåt. Både lärare och elever tyckte det var bra att man nu får betyg redan i klass 6. Rektorers dubbla lojaliteter dels mot skollagens krav och dels mot att hålla kommunens budget innebär däremot en svår balansgång.

Riksdagsledamot Annika Eclund, samt Aase Jönsson och Patrik Wilhelmsson i dialog med Lärarförbundets ordf. Susanne Svensson och vice ordf. Anna-Lena Lindekvist

Riksdagsledamot Annika Eclund, samt Aase Jönsson och Patrik Wilhelmsson i dialog med Lärarförbundets ordf. Susanne Svensson och vice ordf. Anna-Lena Lindekvist

På kvällen hade Annika Eclund och kd-gruppen också en givande dialog med representanter för Lärarförbundet i Svalöv. Då utbyttes erfarenheter både om lärarnas kompetensutveckling, arbetsförhållanden och löner liksom betyg och bristande stöd till elever med särskilda behov. Reformer i skolan måste alltid grunda sig på och vara förankrade i verksamheten. Annika Eclund, som är ersättare i riksdagens utbildningsutskott och ordförande i kristdemokraternas skolgrupp, var mycket nöjd med besöket och dialogen.