Motioner/interpellationer/yttranden

Här finner du våra senaste motioner, interpellationer och yttranden.

Yttrande Synpunkter på Naturvårdsprogram för Svalövs kommun 2016-10-19

Yttrande Översiktsplan 2016. 2015-03-10
Yttrande över Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft. 2015-03-10

Motion Utöka LOV att även gälla matdistribution 2014-09-09
Motion
om att införa en ”Bygdepeng” 2014-09-09
Interpellation
om försummat underhåll Tågarps torg 2014-08-05
Interpellation om trygghetslarm 2014-02-04

Interpellation angående busslinje 243 2013-11-27
Motion
om vård i livets slutskede VILA 2013-11-27
Motion om Förslag om krav på motprestation efter förmåga för den som uppbär ekonomiskt bistånd och är arbetsför. 2013-05-07
Interpellation
Gällande det stärkta barnskyddet, 2013-04-14

Interpellation Hörselslinga på Solgården. 2012-12-04
Interpellation Uppvärmning friluftsbadet Röstånga. 2012-06-03
Motion om Upprustning av skoltoaletter. 2012-05-29
Motion om Kommunal nätkurator. 2012-05-10
Motion
om Ekologisk mat på Svalövs gymnasium. 2012-01-14

Motion om Sveriges Ekokommuner. 2011-11-06
Motion
om Elevdatorer på Linåkersskolan. 2011-06-07
Interpellation Skötsel Svenstorp-Bolhus naturreservat. 2011-05-15
Interpellation Skolundervisning invandrarbarn. 2011-05-14
Motion om Personalbil för miljön. 2011-01-13
Motion om Parboendegaranti. 2011-01-12