Aase Jönsson är nu utsedd till årets kristdemokrat

Under KD-dagarna i Örebro blev vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson utsedd till årets kristdemokrat, med följande motivering:

”Årets kristdemokrat har under många år varit kommunpolitiker i sin kommun. I sin roll som förtroendevald har årets kristdemokrat under flera mandatperioder arbetat för att vårt parti skulle få ett större inflytande, ett arbete som varit både tungt och slitsamt. Genom sin förmåga att engagera, välkomna och inkludera allt fler i detta arbete, har årets kristdemokrat på ett föredömligt sätt inspirerat medlemmarna i sin partiavdelning och har en mycket stor del i att vårt parti idag är representerat i sin kommuns fullmäktigeförsamling.

Årets kristdemokrat har dessutom lyckats att förvalta valframgångarna, varit en driven förhandlare för att bilda ett majoritetsstyre med starkt, kristdemokratiskt inflytande och innehar sedan valet 2018 bland annat uppdraget som kommunalråd. Årets kristdemokrat har på ett påtagligt sätt visat att framgång inte är en slump utan resultatet av ett långt och uthålligt arbete.

Årets kristdemokrat är Aase Jönsson, Svalövs kommun!”

Nu finns även en artikel om detta i Skånska Dagbladet på följande länk:

https://www.skd.se/2023-04-28/sveriges-popularaste-kristdemokrat—hon-finns-i-svalov?fbclid=IwAR3yhFDi0R4W1yf-DL5P9fvkWRGIyWGGP_KhfNhQZGLnkWlbuSIX0RpDa58