Aase Jönssons anförande angående bildande av utvecklingsbolag i Svalövs kommun

På måndagens helt digitala kommunfullmäktigemöte höll Aase Jönsson följande anförande:
”Tack för ordet Presidium, åhörare och press:

Svalövs kommun är en relativt liten kommun. Vi kan inte förvänta oss att stora företag kommer hit och hjälper oss att utveckla vår kommun. Det krävs ett proaktivt politiskt ledarskap. Vi Kristdemokrater är glada och stolta för att vara en del av Framgång För Svalöv, som ser till att vår kommun utvecklas på ett positivt sätt.
Svalövs kommun har en omfattande historia av forskning inom växtförädling.
Nu skapas möjligheter att öppna upp ny forskning och utveckling inom tekniska områden. Det är självklart för oss Kristdemokrater, att vi ska satsa på denna utveckling. Vi Kristdemokrater tycker att vi ska vara modiga och möta framtiden som en forskarkommun.
Att starta ett Utvecklingsbolag ligger helt i linje med den vision som majoriteten av de politiska partierna i Fullmäktige ställde sig bakom. Detta bolag kan bestå av både lokala och internationella aktörer. Det finns stora utvecklingsmöjligheter för kommunen.
Här har vi ännu en gång möjlighet att sätta Svalöv på kartan.
Bifall till KS förslag!”