KD i Svalöv har haft sitt årsmöte

Den 19 februari hade KD i Svalöv sitt årsmöte. Det inleddes med inspirerande ord från vår ombudsman Mattias Grängzell. På årsmötet valdes vilka som ska sitta i styrelsen under det kommande året, och vilka som ska stå högst upp på vår kommunvalsedel i valet den 9 september 2018.

Detta är de fem som står överst på vår kommunala valsedel: Fr. v. nr 1. Aase Jönsson, nr 2. Åke Jonsson, nr 3. Sara Wergilis, nr 4. Anders Bjerehjelm, nr 5. Karl-Erik Karlsson

 

Styrelsen omvaldes: Aase Jönsson är vice ordförande, Åke Jonsson är ordförande, Karl-Erik Karlsson är sekreterare och Anders Bjerehjelm är ersättare