Styret i Svalöv väljer att genomföra sin planerade koncernbildning

Den styrande majoriteten försöker bygga upp en ny kommunal driftsstruktur för att med detta skapa mervärde för kommunens medborgare och anställda. Vilket kräver en koncern för att ge bästa förutsättningar, ett förslag som mötte motstånd, då det presenterades för de kommunala politikerna i Svalövs kommun redan i maj månad efter att blivit försenat av den pågående Covid- pandemin. Ärendet var till stora delar inget nytt, utan har under flera år tid diskuterats inom Svalövspolitiken och då utifrån olika möjligheter till förändringar inom bolag och verksamheter i kommunen. Det fanns till och med ett pågående uppdrag om att sälja ut delar av den kommunala verksamheten, vilket stoppades när det nu sittande styret, ett styre som snarast vill skapa än mer värde för kommunen och dess invånare utan att sälja ut.
– Jag kan förstå att oppositionen är missnöjda med att vi gör bra saker för kommunen. Men att vänta med att utveckla oss som kommun finner jag ingen anledning till utifrån nuvarande läge, säger Teddy Nilsson (SD)
– Detta avgör om Svalöv i framtiden ska vara ett A eller ett B lag, säger Angelie Fröjd (M)
– Det finns ingen vilja att göra detta bättre, oppositionen vill bara stoppa upp styret, säger Aase Jönsson (KD)